Politieke Markt: Jeugdzorg, afval en Almere Poort

Dinsdagavond vond de 606de Politieke Markt plaats. Tijdens die Politieke Markt spraken raadsleden en wethouder Roelie Bosch over de jeugdhulp. Donderdagavond vindt de 607de Politieke Markt plaats. Dan gaat het over diverse thema’s. Alle Politieke Markten zijn online te bekijken. Jeugdhulp Wethouder Roelie Bosch heeft laten weten dat de Gemeente Almere onvoldoende grip heeft op […]

Motie van afkeuring voor raadslid Buyatui na uitspraak

Raadslid Hassan Buyatui van NIDA Almere heeft een motie van afkeuring gekregen. Een ruime meerderheid binnen de gemeenteraad gaf daarmee uiting aan haar afkeer van uitspraken die Buyatui vorige week deed. Volgens de motie heeft hij met zijn uitspraken ‘de grenzen betamelijke ver  overschreden en de gemeenteraad van Almere in een kwaad daglicht gesteld’. Uitspraak […]

Onvrede over burgemeester Weerwind

Vandaag in de rubriek ‘Dat Wist ik Niet’ een terugblik op vorige week donderdag. Tijdens de Politieke Markt werd er een interpellatiedebat gehouden. In dit artikel lees je meer over wat een interpellatiedebat is en waarom diverse raadsleden hun onvrede hebben geuit over Burgemeester Franc Weerwind. Interpellatiedebat “Interpellatie is een zwaarwegend instrument dat raadsleden inzetten […]

Politieke Markt: Overheid wil geen 8 miljoen euro uitgeven voor nieuwe Campus Almere

Gisteren vond de Politieke Markt plaats op het stadhuis. Tijdens de Politieke Markt komt de gemeenteraad bijeen om te praten over thema’s die spelen in de stad. De besprekingen zijn terug te bekijken via internet. Hieronder een kleine samenvatting van opmerkelijke nieuwtjes uit de Almeerse politiek. Geen 8 miljoen De landelijke overheid wil geen 8 […]

Politieke Markt: Terugblik op een politiek jaar

De Almeerse politiek is met zomerreces. De eerst volgende politieke markt vindt naar verwachting op 20 augustus aanstaande plaats. Een mooi moment om even terug te blikken. Racisme Ook in Almere zijn er mensen die zich gediscrimineerd voelen vanwege hun afkomst of huidskleur. Dat bleek ook tijdens de politieke markt. De ChristenUnie wil daarom dat […]

Politieke Markt: ‘Gecontroleerde afbouw van de Floriade’

Vandaag vindt de 587ste Politieke Markt plaats op het stadhuis en online. De Politieke Markt begint om 19.00 uur en is voor bezoekers alleen online te volgen. Er kan live meegekeken worden. Floriade Respect!Almere, de PVV en de SP hebben een motie ingediend voor een gecontroleerde afbouw van de Floriade. De partijen spreken hun keuze […]

Zomerstream: Armoede in Almere

Op deze Tweede Pinksterdag een terugblik op het nieuws van 22 september 2019. Het ging toen onder andere over armoede in Almere. Vandaag een ‘korte’ terugblik. Aanstaande woensdag zie je een uitgebreide reportage uit het archief. Bekijk ook eens: 1Almere Zomerstream: Een rondleiding bij het VoedselLoket Video’s Op woensdag zie je een nieuwe video. Via […]

Politieke Markt: Huurverhoging, Goud in Almere en de begroting

Vandaag vindt de 585ste Politieke Markt plaats op het stadhuis en online. De Politieke Markt begint om 19.00 uur en is voor bezoekers alleen online te volgen. Er kan live meegekeken worden. Goud in Almere ‘Goud in Almere’ is in het coalitieakkoord benoemd als één van de negen ‘doorbraak-dossiers’ die het college ‘opgave-gestuurd’ wil aanpakken. […]

Partijen starten met aanpak asbestdaken

Diverse partijen hebben hun handtekening gezet voor de volgende stap naar een asbestdakenvrij Nederland. Minister Stientje van Veldhoven ondertekende samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal, het Expertise Centrum Asbest & Vezels en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Almere Wethouder Jan Hoek was namens Almere van de partij dankzij […]

Oppositie wil informatie woningbouwplannen per direct inzien

**Update, 14-02-2020: De oppositie krijgt toch de plannen onder ogen. Volgens de burgemeester is het besluit genomen omdat de verhoudingen tussen oppositie- en coalitiepartijen op scherp waren komen te staan. Oppositiepartijen SP, AP/OPA, Respect! Almere, de PVV en de Partij voor de Dieren hebben een WOB-verzoek ingediend. Met het verzoek willen zij de conceptversie van […]