1.1K1
Almere

De huurverhoging en een nieuwe huurwet komen eraan: wat merkt Almere hiervan?

De jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen vanaf 1 juli komt er weer aan. Voor sociale huurwoningen geldt een maximale verhoging van 5,8 procent voor huurders met een inkomen tot 52.753 euro (eenpersoons) of 61.046 euro voor meerpersoonshuishoudens. Voor wie jaarlijks bruto meer inkomen heeft mag de huur sterker stijgen.

De wettelijk toegestane maximale huurverhoging wordt lang niet altijd ook daadwerkelijk toegepast. Woningcorporatie GoedeStede laat bijvoorbeeld weten dat voor hun sociale huurwoningen in Almere de gemiddelde huurstijging vanaf juli 5 procent bedraagt.

Nieuw puntensysteem

Ook voor huurders in de vrije sector geldt dit jaar nog een maximale huurstijging van 5,5 procent. Of dat ook voor 2025 zal gelden is nog onzeker. Een grote verhuurder in Almere als Vesteda met 1400 woningen in de verhuur beperkt de huurstijging dit jaar tot 4 procent.  Ook voor de 580 vrijesectorwoningen van GoedeStede in Almere is de  gemiddelde huurstijging dit jaar lager, namelijk 5,3 procent.

In de Tweede Kamer in inmiddels een nieuwe Huurwet aangenomen waardoor een deel van de vrijesectorwoningen ook onder het puntenstelsel van sociale huurwoningen komen te vallen. Op basis van deze punten wordt de huur vastgesteld en kunnen huurders eventueel naar de huurcommissie gaan om te zien of hun huur wel juist is vastgesteld

De verwachting is dat de nieuwe Huurwet landelijk tot lagere huren zal leiden, maar geldt dit ook voor de huurders in Almere?

De nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe huurders dus zittende huurders hebben er niet veel aan. Die kunnen meer hoop vestigen op een lagere huur op grond van uitspraken van rechters dat de huurverhogingen in de vrije sector de afgelopen jaren in strijd zijn met Europese wetgeving. De huurverhogingen zouden ongemotiveerd te hoog zijn vastgesteld. De Hoge Raad zal dit jaar hierover een definitieve uitspraak doen.

Onduidelijk is hoeveel van de bijna 10.000 vrije sectorwoningen in de stad, zo’n 11 procent van het totaal aantal woningen, bij nieuwe verhuring onder de nieuwe Huurwet gaan vallen.  Het overgrote deel (73 procent) van deze woningen in Almere wordt door grote vastgoedbedrijven verhuurd, maar een klein deel door particuliere verhuurders.

‘Weinig effect’

De verwachting is echter dat veel nieuwe huurders in Almere weinig van de nieuwe Huurwet zullen profiteren omdat Almere veel jonge grote woningen heeft. Dit beeld wordt door een grote commerciële verhuurder als Vesteda maar ook door woningcorporatie Goedestede bevestigd.

Vesteda verwacht weinig huurverlagingen door de nieuwe Huurwet omdat hun woningen relatief jong, duurzaam en groot zijn. Dat levert veel punten op. Deze woningen vallen dan buiten het bereik van het nieuwe puntenstelsel in de Huurwet. Ook voor de 167 vrijesectorhuurwoningen in aanbouw in New Brooklyn (zie foto hieronder) in Almere Poort verwacht Vesteda weinig effect van de nieuwe Huurwet. Hetzelfde verhaal voor GoedeStede, dat ook geen huurverlagend effect verwacht voor hun vrije sector huurwoningen.

Dat zou anders kunnen liggen bij kleinere woningen bijvoorbeeld voor de net opgeleverde Highnote van verhuurder Rockfield Real Estate in Almere Centrum met veel kleine zelfstandige studio’s voor relatief hoge huren. Vesteda is wel somber over nieuw te bouwen woningen in de vrije sector, ook in Almere. Niet zozeer door de nieuwe Huurwet maar door de gestegen rente en bouwkosten.

Tegenovergestelde effect

Wel wordt verwacht dat door de Huurwet particuliere eigenaren vaker hun verhuurde panden gaan verkopen.  Het aantal particulier verhuurders is in Almere wel veel lager dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Verkoop van bestaande vrijesectorhuurwoningen zou met minder nieuwbouw weleens tot vermindering van het aantal huurwoningen in de vrije sector in Almere kunnen leiden.

Het betekent ook kans op verdere stijging van de al fors gestegen huren in de vrije sector. De nieuwe Huurwet zou daarmee voor Almere precies het tegenovergestelde bewerkstelligen van wat de wet beoogd. Minder huurwoningen in de vrije sector met hogere huren in plaats van meer woningen tegen lagere huren.

De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met de nieuwe Huurwet.

  1. De huren zijn heel erg verhoogd in 10 jaar tijd, omdat :Het kabinet-Rutte II voerde de verhuurdersheffing in op 1 januari 2013 en per 1 januari 2023 weer afgeschaft. De verhuurders hebben daardoor 10x 1,7 miljard per jaar de schatkist moeten spekken en ja
    dan is het logisch dat de huurders meer huur moesten gaan betalen. Dus 17 miljard
    is naar de schatkist gegaan en wat heeft de regering hier mee gedaan? Voor dat bedrag
    zouden er ontzettend veel woningen gebouwd kunnen worden! De bouwgronden waren al in het bezit van de provincies en gemeenten. Ik hoop dat meer mensen in de gaten hebben hoe het volk wordt belazerd! Waarom wordt dit niet geplaatst??

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook interessant