2410
Almere

Verdubbeling aantal dakloze jongeren Almere: ‘Noodindicatie kan helpen’

Almeerse politici vinden dat er een oplossing moet komen voor dak- en thuisloze jongeren in Almere. Het aantal daklozen neemt toe, maar deze groep kan niet altijd ondergebracht worden. Dat komt omdat daar een indicatie voor 24-uurs zorg van de gemeente voor nodig is. Dat proces kan maanden duren. Dat moet anders, vinden de partijen.

De gemeente zag het aantal daklozen dat aanklopt bij het Leger des Heils sinds 2020 bijna verdubbelen. Het is moeilijk in te schatten hoe compleet die cijfers zijn: dak- en thuislozen die buiten of in een auto slapen of onderdak vinden bij vrienden of familie, zijn bijvoorbeeld niet in deze cijfers meegenomen. Het werkelijke aantal ligt dus hoger.

De Almeerse Jacqueline Dijk biedt begeleide woonruimte aan kwetsbare, dakloze jongeren en jongvolwassenen. Zij wil dat er een ‘noodindicatie’ komt, die de gemeente alvast kan toekennen aan de specifieke groep hulpbehoevenden die hun indicatietoekenning niet vanuit een ander huis kan afwachten.

‘Noodindicatie kan helpen’

Volgens Meke Smeulders van D66 neemt het aantal thuisloze jongeren toe en is de capaciteit dus ook beperkt. “Hier zou een spoed- of tijdelijke noodindicatie veel erger voorkomen”, beaamt ze. Het zou volgens haar ‘echt kunnen helpen’.

“Onnodige regels moeten verdwijnen, processen moeten eenvoudiger”, zegt Shadi Nikshomar van GroenLinks. “Jongeren daadwerkelijk helpen is het belangrijkste. Regels horen ze te helpen, niet dwars te zitten.” Jordy Hulzebos van LeefbaarAlmere deelt deze standpunten en vindt dat Almere lijkt te missen wat andere steden wel hebben: ‘een stevig sociaal weefsel dat beter is verweven door de stad.’

‘Schandalig’

“Ik heb in de gemeenteraad twee moties ingediend voor de spoedindicatie en overbruggingsindicatie”, zegt Aya Selman van de PvdA. “Die zijn aangenomen. Jacqueline zou daar aanspraak op kunnen maken als ze iemand in huis neemt.”

Annette Raaijer van de PVV vindt het ‘schandalig’ dat deze situatie zich voordoet. “Ondertussen zetten we wel de hotels vol met asielzoekers”, zegt ze. “Wat de PVV betreft gaan we de prioriteiten verleggen naar onze eigen inwoners.”

Weerstand

“Almere is te snel gegroeid”, zegt Hulzebos. “Dat is duidelijk merkbaar bij bijvoorbeeld bezoeken aan instanties zoals het Leger des Heils.” Daarom moet de politiek volgens Kees Hendriksen van de ChristenUnie ‘het lef hebben om dappere keuzes te maken, óók als dat weerstand oproept.’

Hendriksen doelt met ‘weerstand’ op de bezwaren die omwonenden hadden bij de plannen voor woningen die voor deze doelgroep gebouwd zouden worden in Muziekwijk. “Sommige omwonenden willen deze groep niet in hun wijk hebben”, zegt hij. “Anderen willen geen stukje groen zien verdwijnen. Als politiek moeten we dan zeggen: we begrijpen uw bezwaren, maar de woningnood onder deze jongeren is niet een probleem van de gemeente, maar van ons allemaal.”

Ook Hans Everhard van de SP ziet dat het verzet vanuit de wijken voor extra vertraging zorgt op het gebied van woningbouw. “Ik verwacht als uitkomst van de nieuwe coalitiebesprekingen dat er meer sociaal gebouwd gaat worden”, zegt hij.

‘Containerdorp is oplossing’

“We zijn de afgelopen jaren in de politiek gaan sturen op eigen schuld dikke bult”, zegt Nienke Nieuwenhuizen van het CDA. “Maar we zijn verantwoordelijk voor elkaar. We moeten echt naar de generaties na ons kijken, wat we bouwen.” Nieuwenhuizen sluit zich aan bij het oordeel van verkenner Peter den Oudsten en vindt dat de stad vooral de problemen rondom de financiën, jeugdzorg en woningbouw snel onder controle moet krijgen. “Het zou zo fijn zijn als we daar de focus houden.”

Hassan Buyatui van DENK geeft aan dat zijn partij al vaker aan de bel heeft getrokken wat dit onderwerp betreft. “Onze oplossing is dat er een containerdorp als permanente noodopvang voor dakloze jongeren moet komen.” Hij gaat een motie indienen voor de realisatie van zo’n dorp als maatschappelijke opvang.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook interessant