3200
Almere

Vrouwen met een missie: de Soroptimistclub Almere

Op vrijdag 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Wethouder Froukje de Jonge onthulde op deze dag de oranje mozaïekbank die de Soroptimistclub Almere maakte. Hiermee vragen zij aandacht voor Orange the World, een wereldwijde campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.

Orange the World vindt ieder jaar plaats van 25 november tot 10 december. Afgelopen jaar was dit tevens de aftrap voor het maken van de mozaïekbank. 1Almere sprak met voorzitter Vera Kampschöer en clublid Cora Janssen over deze campagne en het werk van de Soroptimisten.

Voor wie de Soroptimistclub niet kent, wie zijn jullie en wat doen jullie?

Vera: “Het woord Soroptimist is een combinatie van het woord sorores, wat zusters of vrouwen betekent, en optimum, wat staat voor het beste. We willen dus het beste voor alle vrouwen ter wereld. Daar maken we ons samen met alle andere Soroptimisten sterk voor. In totaal zijn dit 66.000 leden in 120 landen.”

Cora vult aan: “In Almere bestaan we sinds 1997 en inmiddels hebben we 32 leden. Dit zijn vrouwen met verschillende opleidingen, beroepen en vaardigheden. Zo is Vera jarenlang huisarts geweest en ik heb gewerkt als zelfstandig psycholoog en orthopedagoog. Andere leden werken bijvoorbeeld in de financiële sector, het onderwijs of de architectuur. Dankzij die verschillen vullen we elkaar goed aan.”

Zijn jullie doelstellingen de afgelopen 27 jaar veranderd?

“We hebben ons altijd ingezet voor een beter leven voor meisjes en vrouwen. Dat is de kern”, vertelt Cora. Er zijn wel nieuwe aandachtspunten bij gekomen, zoals economische zelfstandigheid, het stoppen van geweld tegen vrouwen en het verminderen van de impact van klimaatverandering. Hiermee sluiten we aan bij de doelstellingen van de Verenigde Naties.”

Vera: “Wat betreft onze interne doelstellingen, vinden we het belangrijk dat we als Soroptimistclub Almere een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat is niet eenvoudig. Veel jonge vrouwen hebben een druk leven met werk, gezin en andere verplichtingen. Hierdoor ligt de gemiddelde leeftijd van onze leden hoger dan we zouden willen.

Daarnaast streven we naar meer culturele diversiteit. Door samen te werken met andere, cultureel diverse organisaties en buurtcentra zoeken we die diversiteit bewust op. Op die manier blijven we onze blik verruimen.”

Wat is het verhaal achter de mozaïekbank?

Wereldwijd heeft een op de drie vrouwen te maken met geweld. Dit kan fysiek, psychisch of seksueel geweld zijn. In Nederland is dit bijna de helft van alle vrouwen en van alle grote steden is Almere koploper als het gaat om huiselijk geweld.

“Dat is zorgelijk”, zegt Vera. “Daarom zetten we ons elk jaar in voor de campagne van Orange the World. Daarnaast wilden we graag iets maken om het hele jaar door aandacht te vragen voor dit onderwerp. Dat werd de mozaïekbank.”

Ze legt uit: “Sociale betrokkenheid is belangrijk in de strijd tegen geweld. Wie de mensen om zich heen kent, voelt zich veiliger, minder eenzaam en gelukkiger. Vanuit die gedachte kwamen we uit bij Social Sofa, de organisatie achter de mozaïekbanken. Hun doel is om ontmoetingsplekken te creëren voor inwoners van de stad.”

Cora: “Het gaat om een massieve betonnen bank die we volledig naar eigen ontwerp hebben voorzien van glasmozaïek. We zijn blij dat de Kunstlinie bereid was ons een plek te geven waar we aan de bank konden werken. Inwoners van Almere konden meehelpen of het project steunen door steentjes te sponsoren.”

Cora plaatst de eerste steentjes op de bank. (Foto gemaakt door Soroptimistclub Almere)

Jullie hebben toch ook het Almeerse Monopolyspel bedacht?

Cora: “Dat klopt! Samen met een aantal partners hebben we een Almeerse versie van het Monopolyspel gemaakt. De opbrengst, in totaal zo’n 35.000 euro, is naar het Educatiefonds voor het Oranje Huis gegaan. Het Oranje Huis biedt opvang aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. De eerste vrouw die gebruikmaakte van het fonds heeft met succes een administratieve opleiding afgerond en heeft nu een goede baan.

Voor slachtoffers van huiselijk geweld is het belangrijk om een toekomstperspectief te hebben. Met een opleiding en uitzicht op werk, staan ze sterker in hun schoenen en is de kans kleiner dat zij terugkeren naar een gewelddadige partner.”

Wat doen jullie nog meer?

Vera: “We houden ons bezig met verschillende grote en kleine projecten in Nederland en daarbuiten. Zo steunen we Meiden met pit! in Almere, een traject voor jonge meiden die een steuntje in de rug nodig hebben om een opleiding af te maken of de stap naar werk te zetten.

Ook hebben we met een kunstveiling geld opgehaald voor uniformen voor Masai-meisjes in Tanzania en Kenia, zodat zij naar school kunnen.”

Een ander voorbeeld is Trees4Life, een project in het kader van het honderdjarig bestaan van de Soroptimisten. Daarover vertelt Cora: “Vorig jaar hebben we onder andere een mooie walnotenboom geplant bij basisschool De Omnibus in Almere. Tegelijkertijd dragen we financieel bij aan het planten van bomen in Ghana. Deze bomen zorgen niet alleen voor inkomsten, maar ook voor een leefbaarder klimaat.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

“Met een positieve blik. We hebben al veel bereikt met elkaar”, vindt Vera. “Er is meer bewustwording. Denk bijvoorbeeld aan de gevallen van grensoverschrijdend gedrag die nu aan het licht komen.”

Cora is het daarmee eens en vult aan: “Het is tijd om door te pakken en vervolgstappen te zetten. We moeten een nieuw evenwicht zoeken. Wat kan wel en wat kan niet? Hoe zorg je voor een veilige omgeving? Hoe stimuleer je respectvol gedrag?”

Vera: “Als Soroptimisten dragen we graag bij aan het publieke debat. Een mooi voorbeeld is het symposium dat we op 18 april samen met Hogeschool Windesheim organiseren over seksuele integriteit in het onderwijs. Dit gaat over situaties waarbij elkaar aanraken onderdeel kan zijn van de lessen, zoals bij bewegingsonderwijs, muziek- of theaterlessen en praktijkbegeleiding.

Hoe ga je in dat soort situaties respectvol en verantwoordelijk met elkaar om? Docenten, decanen, studentbegeleiders, sportleraren en studenten van voortgezet en hoger onderwijs in Almere en omgeving kunnen zich hiervoor opgeven.”

Cora sluit af: “Op deze en andere manieren zullen we ons nu en in de toekomst blijven inzetten voor lokale, nationale en internationale projecten.”

Wie geïnteresseerd is in het symposium of in een van de andere activiteiten van Soroptimistclub Almere kan terecht op hun website soroptimist.nl/almere of een mailtje sturen naar almere@soroptimist.nl.

Foto: Wethouder Froukje de Jonge (links) en Vera Kampschöer (rechts) op de mozaïekbank.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook interessant