38

Steeds meer eenzame migrantenouderen in Almere

Migrantenouderen in Almere vinden het lastig om mee te doen in de maatschappij. Hulpverlening en faciliteiten in de stad sluiten niet goed aan bij de wensen of behoeften van ouderen met een migratieachtergrond, die daardoor steeds meer vereenzamen. Volgens Koos Bartels, mede-initiatiefnemer van Kleurrijk Almere, is er vaak een taalbarrière of cultuurverschil.

Eén op de zes Almeerders van 65 jaar of ouder heeft een migratieachtergrond. In 2030 groeit dat aantal naar één op de vijf, naar twintig procent dus. En zo groeit ook het probleem, zegt Koos Bartels. “Het gaat om een grote groep en om een hele kwetsbare groep. Vaak hebben ze een laag inkomen en met het ouder worden beheersen ze de Nederlandse taal steeds minder goed.”

Bartels is bijna twintig jaar huisarts geweest in Almere: “Als arts zie je ze veel, want de weg naar de huisarts kennen ze wel.” Maar wat opvalt bij zorgverleners is dat de migrantenouderen geen gebruikmaken van ondersteunende voorzieningen, zoals thuiszorg, wijkverpleging of activiteiten in de wijk.

Kleurrijk Almere
Inmiddels is Bartels arbeidsfunctionaris kleurrijke zorg bij Zorggroep Almere. Kleurrijk Almere is een netwerk en biedt samen met het aanbod van zorg en welzijn in Almere ondersteuning aan de ouderen met een migratieachtergrond. Het netwerk moet tijdig signaleren wat de behoeften zijn van de migrantenouderen, betrekt ze bij het bedenken van passende zorg, hulp en activiteiten en helpt professionals bij het werken met migrantenouderen.

Onder Almeerse inwoners bevinden zich 190 verschillende nationaliteiten. Bij 65-plussers gaat het om 80 verschillende nationaliteiten, met daarbinnen allemaal een eigen taal, cultuur of godsdienst. En dat is een flinke uitdaging: “Je kan niet clusteren en iets organiseren voor Marokkanen, Turken, Iraanse mensen en ga zo maar door. Kleine groepen die zeldzame talen spreken hebben, maar een klein netwerk en ook die mensen wil je bereiken. We willen dat alle ouderen gezond en goed oud worden, waardoor ze zich langer goed voelen.”

Help ouderen met een migratieachtergrond
Ouderen met een migratieachtergrond in Almere kunnen terecht bij de zorggroep met wijkverpleging. Daar komt een multiculturele groep bij elkaar. De groep wijkverplegers en vrijwilligers spreekt samen meer dan tien talen. Ook is er een Marhaba-inloophuiskamer voor migrantenvrouwen van 55 jaar of ouder.

Dit bericht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 1Almere en Omroep Flevoland.

Dit vind je misschien ook interessant