65

Almeerders mogen meepraten over plan kustzone Haven

Voor het eerst sinds de coronapandemie komt de gemeenteraad donderdag 1 juni buiten het Stadhuis samen om te vergaderen. De raad vergadert vanaf 19:00 uur in De Goede Rede in Almere Haven over het ontwerpbestemmingsplan Kustzone Haven. Bewoners worden opgeroepen om te komen meepraten en denken. 

Voor de kustzone van Almere Haven zijn al jaren ideeën over het herinrichten van het gebied. Er is sinds de begindagen van Almere weinig veranderd aan het gebied rond de jachthaven en het zwem- en surfstrand. 

Het hele gebied moet verbeterd worden. Zo moeten er woningen en een hotel komen en er moet meer ruimte gegeven worden aan recreatie. Om dat plan te realiseren, moeten er wel een aantal bestaande dingen verhuizen om daar plaats voor te maken. 

Lang proces 

In 2018 is de gemeente met een ontwikkelingsplan gekomen voor de kustzone in Haven. Over dat plan is destijds met inwoners gesproken tijdens een Politieke Markt en dit idee werd vervolgens door de raad goedgekeurd. 

Na het goedkeuren van een ontwikkelingsplan komt in principe daarna vrij snel een ontwerpbestemmingsplan, waarin de ideeën verder worden uitgewerkt. 

De uitwerking van dit plan heeft alleen vijf jaar op zich laten wachten. Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft de stikstofproblematiek het proces vertraagd. 

Meepraten

Tijdens de vergadering van donderdag kunnen inwoners met de raad meepraten over het ontwerpplan. In dat geval moet je voor 12:00 uur op de dag van de vergadering je aanmelden. Als je alleen komt luisteren hoef je niet aan te melden. 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt na de bespreking van donderdag ter inzage gelegd. De gemeente wil dat voor de zomer doen. 

Als het ontwerp ter inzage ligt, wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd en kunnen inwoners bezwaren indienen. 

Almere probeert om burgers meer bij de politiek te betrekken, vergaderingen op locatie zijn hier onderdeel van:

Dit vind je misschien ook interessant