43

Gemeente vraagt Almeerders om mening over bomen in de stad

De gemeente Almere houdt onder de bewoners een enquête over bomen in de stad. Met de uitkomst van het onderzoek wil de gemeente kijken of het beheer en onderhoud van de bomen kan worden verbeterd.

Staan er genoeg bomen in jouw buurt? Of juist niet? In de enquête wordt gevraagd hoe de positieve kanten van de bomen worden ervaren, maar ook de overlast ervan. Zo wordt er gevraagd of bomen thuis horen in elke straat en of ongezonde bomen gekapt moeten worden. Ook wordt er gevraagd wat er gedaan moet worden met gekapte bomen: verkopen aan de biomassacentrale of juist hergebruiken in bijvoorbeeld speeltuinen.

De gemeente wilt van haar bewoners ook graag weten of zij genoeg betrokken worden bij het proces van onderhoud en kap. “Bent u het eens of oneens met de volgende stelling: de gemeente betrekt bewoners actief bij keuzes rond bomen in hun omgeving” , zo wordt er gevraagd.

Volgens de gemeente maakt de enquête deel uit van de evaluatie van het bomenkader. Hierin staan uitgangspunten voor het maken van afwegingen tussen wensen van bewoners en behoud van bomen. Bijvoorbeeld wel kappen of niet. Op dit moment wordt gekeken of het huidige bomenkader goed werkt of dat er dus wat moet veranderen.

Almeerders kunnen tot 25 juni nog meedoen aan de enquête.

Dit vind je misschien ook interessant