685

Stadsverwarming: waarom is Almere Poort zo duur?

Almeerders in Poort betalen veel meer om op de stadsverwarming te worden aangesloten dan inwoners van Stad. Het gaat bijna om het dubbele. De SP Almere heeft daarom het meldpunt “Sjoemelwarmte” in het leven geroepen en daar zijn meer dan 70 meldingen binnengekomen. Maar is dit wel “Sjoemelwarmte” en waarom is Almere Poort zo duur?

De SP belooft al jaren om een eind te maken aan de ongelijkheid binnen de stad maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Eind februari heeft de SP het meldpunt “Sjoemelwarmte” opgezet. Hier kunnen mensen uit Almere Poort zich melden als ze ’te veel’ betaald hebben voor hun aansluiting. De partij eist een volledige vergoeding die met terugwerkende kracht wordt uitbetaald. Hoe de partij dit wil realiseren is nog niet duidelijk.

Waar komen die verschillen vandaan?

Een woordvoerder van Vattenfall legt uit hoe de bedragen en dus verschillen zijn opgebouwd: “Voor elk project worden tussen de bouwer en leverancier projectbijdragen overeengekomen. Deze komen tijdens de onderhandelingen tot stand en kunnen daarom per project verschillen.”

De projectbedragen voor Almere Stad en Almere Poort zijn verschillend omdat voor de stadsdelen op verschillende momenten in de tijd afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en Vattenfall. “In de jaren ’80 begon Almere Stad als eerste met als doel ‘het verminderen van CO2 uitstoot’. Almere Poort volgde in 2008, met een veel strengere eis: bijna 100% CO2 verminderen (87% uit stadwarmte en 100% uit vergroenen van elektriciteit), aldus Vattenfall.

Hoe hoger de energiebesparende kosten, hoe hoger de investering van Vattenfall en andere partijen, en dus hoe hoger de kosten voor de inwoners. Daarnaast geeft Vattenfall de verklaring dat voor de aanleg van Almere Poort een extra warmteleiding onder het IJsselmeer door getrokken is om deze doelen te verwezenlijken. Die kosten zijn ook doorberekend.

Onvoldoende kennis in huis

Volgens Hans Everhard van de SP is deze uitleg niet voldoende: “Het verhaal over de energiebesparing is gewoon niet goed te onderbouwen. Ze gebruiken een verschillende rekensom per stadsdeel, terwijl de warmte uit dezelfde warmtebron komt.” Volgens Everhard sjoemelt Vattenfall aan alle kanten met de bedragen en is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. “De afspraken die de gemeente gemaakt heeft met Vattenfall zijn niet goed bekeken en de gemeente had ten tijde van het afsluiten niet de juiste kennis in huis om deze contracten goed te kunnen beoordelen”, aldus Everhard.

Everhard baseert zich op een expert die betrokken is geweest bij het proces. De uitleg van de expert: “Almere heeft gewoon liggen slapen. Voor Almere Poort zou Vattenfall een biomassacentrale bouwen en de warmtecentrale op de Hogering vernieuwen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan omdat ze een warmteleiding (zie bovenstaande afbeelding) hebben aangelegd vanuit Diemen en die ook gelijk aan Almere Stad hebben aangesloten. Hierdoor zijn de kosten een stuk lager uitgevallen maar de mensen in Almere Poort betalen nog wel voor die eerste berekende kosten.”

Dit vind je misschien ook interessant