1 miljoen extra nodig voor ondermijning

De gemeente Almere heeft de komende vier jaar 1 miljoen euro extra nodig om ondermijning in de stad te bestrijden, op de manier waarop de gemeenteraad dat wenst. Dat bleek donderdagavond op de Politieke Markt.

Bij ondermijning maken criminelen onder meer gebruik van diensten uit de bovenwereld om hun criminele activiteiten te ontplooien, zoals het witwassen van drugsgeld. De gemeenteraad heeft vorig jaar het college van burgemeester en wethouders opgedragen om bedrijventerreinen, bedrijven die opslagboxen verhuren en de auto(verhuur)branche te controleren op criminele activiteiten.

Ook zou de gemeente de inwoners van de stad moeten stimuleren om criminele activiteiten te melden. Verder zou er een onderwijsprogramma ontwikkeld moeten worden om jongeren voor te lichten en te voorkomen dat ze in de criminaliteit terechtkomen. Bovendien moet het college van burgemeester en wethouders elk jaar de gemeenteraad en de inwoners van de stad informeren over welke resultaten er zijn geboekt.

Volgens burgemeester Franc Weerwind doet de gemeente al heel veel om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Ondermijning is volgens hem een veelkoppig monster met veel verschijningsvormen: “Een zorgpunt daarbij is de beschikbare capaciteit zowel intern als bij onze partners. De stad groeit, de problematiek neemt toe, maar de capaciteit en middelen groeien niet mee.”

Als voorbeeld noemt de burgemeester de controles op bedrijventerreinen. Als die controles uitgebreid moeten worden is er volgens Weerwind extra geld nodig voor bijvoorbeeld handhavers. Weerwind: “Je moet ook analyseren aan de voorkant. Je moet ook doorhebben waar je naar kijkt. Je hebt juristen nodig. Je hebt informatieanalisten. Je hebt ook uitvoerders nodig die het werk doen en dat kost geld.”

De discussie over hoe ondermijning in de stad beter bestreden kan worden, was een initiatief van de Almeerse VVD. Meerdere politieke fracties gaven donderdagavond aan bereid te zijn extra geld beschikbaar te stellen om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

Binnenkort verschijnen de resultaten van twee onderzoeken over veiligheid en handhaving in Almere. Daaruit moet blijken hoe groot de problemen zijn en wat er nodig is om de veiligheid in de stad te vergroten.

Dit bericht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 1Almere en Omroep Flevoland.