46

Organisatie komt met uitgewerkte plannen voor Floriade

Hoe kan de Floriade veilig verlopen? Hoe gaat de organisatie om met het vele verkeer dat door het evenement naar Almere komt? En hoe wordt al het afval verwerkt? Allemaal vragen die worden beantwoord in een stapel plannen die deel uit maken van de aanvraag van de evenementenvergunning. Het is nu aan de gemeente om die te beoordelen. Zonder goedgekeurde evenementenvergunning kan de Floriade niet van start. We zetten vast wat zaken op een rij die opvallen:

Uit de plannen blijkt dat de Floriade rekening houdt met 54 verschillende risicoscenario’s. Zo wordt uitgebreid beschreven hoe wordt gehandeld als er een incident is met de kabelbaan. Dat kan variëren van een brand bij het opstapplatform, iemand die onwel wordt of het scenario dat de kabelbaan stilgelegd moet worden wegens slecht weer. Mocht er een probleem zijn met de kabelbaan dan kan ‘de kabelbaan te allen tijden cabines naar een van de stations trekken’, eventueel met gebruik van een noodstroomvoorziening. In vijf minuten kan de kabelbaan leeg gemaakt worden.

Cyberaanvallen en seksuele intimidatie

Om een cyberaanval te voorkomen heeft de Floriade verschillende maatregelen ingevoerd. Zo moeten wachtwoorden langer zijn dan acht tekens, wordt er voldaan aan AVG-wetgeving en krijgen werknemers beperkte toegang tot gevoelige (digitale) informatie. “Bij een cyberaanval zal direct hulp ingeroepen worden van externe diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de cyberveiligheidsdiensten van de politie. De Floriade verzamelt zo min mogelijk persoonsgegevens wat de opbrengst van een cyber-aanval sterk verlaagt. Als ticket- of betalingssystemen worden geblokkeerd zullen de desbetreffende leveranciers dit zo snel mogelijk oplossen. Gevolgen blijven hierdoor beperkt, het restrisico is daarom acceptabel.”

Een ander scenario dat is uitgewerkt is seksuele intimidatie. Door de doelgroep van de Floriade verwacht de organisatie geen seksuele intimidatie onder bezoekers. Wel zijn er vertrouwenspersonen aangesteld. “Daders zijn vaak (jonge) mannen en de slachtoffers vaak (jonge) vrouwen. De Floriade verwelkomt voornamelijk gezinnen en ouderen en er wordt in vergelijking met andere evenementen weinig alcohol en geen drugs verwacht. Er is een reëlere kans op dit scenario onder de medewerkers; waarbij mogelijkerwijs cultuurverschillen onder de inzenders hier een effect op kunnen hebben.”

Big brother is watching

Bezoekers van de Floriade worden nauwlettend in de gaten gehouden. Dit alles om mogelijke risico’s te signaleren, bijvoorbeeld zakkenrollers. De Floriade let specifiek op ‘profielen die in eerste instantie niet bij onze doelgroep horen’. Zo let de organisatie specifiek op ‘jonge personen die alleen zijn, mensen met weinig aandacht voor het programma, bezoekers die niet geïnteresseerd zijn in natuur, innovatie en groen, mensen die zich mengen in bestaande groepen en groepen mannen van twee tot zes personen.’ 

Ook wordt er op gelet dat er geen drones boven het terrein vliegen. Er is een droneverbod, omdat de organisatie bang is dat ze neerstorten of ingezet worden door terroristen.

De werknemers die de veiligheid moeten waarborgen moeten nog wel gevonden worden. De Floriade heeft namelijk nog geen partij gevonden voor het leveren van beveiligers. Ook de catering, schoonmaak en zorgmedewerkers op locatie zijn nog niet gevonden. Hiervoor zoekt de Floriade nog partijen middels een aanbesteding. Hoe het komt dat die medewerkers er vijf maanden voor de start van het evenement nog niet zijn, is niet duidelijk. Bij de Floriade BV heeft 1Almere vragen uitstaan wat de reden is en of het zorgelijk dat er nog geen contracten voor het leveren van personeel zijn getekend. 

Parkeren 

In het half jaar dat de Floriade duurt, worden er 2.125.000 bezoekers verwacht. De kaartverkoop voor de Floriade is inmiddels gestart. Naast de reguliere verkoop van seizoenkaartjes en dagpassen worden er ook gratis kaarten gegeven aan Almeerse minima en slachtoffers van de toeslagenaffaire. Mochten mensen uit deze groep met de auto willen komen moeten zij nog wel los een parkeerticket zelf betalen.  

Eerder deze week werd al duidelijk dat de Floriade naast een grote parkeerplaats in Nobelhorst, ook gebruik gaat maken van parkeergelegenheid in Almere Poort en Stad. De speciale Floriadeparkeerplaats die bij Nobelhorst wordt aangelegd, heeft namelijk niet voldoende capaciteit als het erg druk wordt. Vanaf de parkeerplaatsen worden de bezoekers per shuttlebus naar de Floriade gebracht.  

Toch wel overnachtingen in Flores toren 

Wanneer de bezoekers aankomen op de Floriade zal de hoge woontoren Flores een van de eerste gebouwen zijn die ze zullen zien. De vraag is alleen nog hoe de binnenkant van de toren gevuld gaat worden. In de toren moeten volgens de vergunningaanvraag onder meer appartementen voor personeel van de buitenlandse deelnemers, horecafaciliteiten, kantoren en vergaderzalen komen.

Bezoek van VIPS. 

Tijdens de 179 dagen dat de expo duurt, worden er rond de 26 hoogwaardigheidsbekleders vanuit binnen- en buitenland verwacht. Dat gebeurt op themadagen; op dat soort dagen staat bijvoorbeeld de hele Floriade in het teken van een land. Ook is er een speciaal VIP-protocol opgesteld voor als bijvoorbeeld de koning, een minister of de directeur van de Floriade de expo bezoekt.” 

Naast de speciale themadagen zal er iedere dag live entertainment plaatsvinden op het terrein. Aan het begin van de dag kunnen de bezoekers een openingsact meemaken, gevolgd door een “werelds muziekprogramma”, picknickconcerten en per dag drie theatervoorstellingen. 

Eetbare koffiebekers

Op meerdere plekken op het terrein kunnen bezoekers terecht om wat te eten of te drinken. Al het afval dat dat oplevert wordt gemeten. Zo gaat de Floriade alle prullenbakken een sensor geven om te kijken hoe vol ze zitten. Ook worden er koffiebekers gemaakt die opgegeten kunnen worden, dit om afval te voorkomen.

Op 13 april volgend jaar wordt de Floriade officieel geopend door de Koning.

Dit vind je misschien ook interessant