88

Geen islamitische begraafplaats in Oosterwold

Het college van burgemeester en wethouders in Almere heeft een aantal uitgangspunten opgesteld voor de aanleg van nieuwe bijzondere begraafplaatsen. De gemeente verwacht de komende periode veel aanvragen voor nieuwe islamitische begraafplaatsen en heeft daarom duidelijke kaders vastgesteld. 

Een aanvraag voor een islamitische begraafplaats in Oosterwold is op basis van de nieuwe uitgangspunten afgewezen. Eén van de punten waar in de toekomst naar wordt gekeken is dat de begraafplaats alleen bedoeld is voor (voormalig) inwoners van Almere. Verder wordt duidelijk vastgesteld dat eeuwige grafrust niet wordt erkend volgens de wet. 

De gemeente constateert dat de huidige islamitische begraafplaats in Almere in korte tijd bijna vol is geraakt. Dat komt omdat veel moslims vanwege corona een overleden familielid niet in het land van herkomst konden begraven. Ze zijn gaan kijken naar plekken in Nederland waar eeuwige grafrust wordt beloofd en zo uitgekomen bij de islamitische begraafplaats in Almere. De gemeente zegt zelfs dat Almere is ‘overspoeld’ met begraafverzoeken. 

Het stadsbestuur verwacht dat ook na corona een aanzienlijk deel van de Nederlandse moslims hier naar begraafruimte zal zoeken. Mede hierdoor hebben twee partijen een verzoek ingediend om een Islamitische begraafplaats in Almere te mogen vestigen.  Geloofsgemeenschappen hebben op basis van de wet op de lijkbezorging recht op een ‘redelijk deel’ van de begraafcapaciteit in eigen beheer en eventueel eigendom om daar een bijzondere begraafplaats aan te leggen.

Dat ‘redelijke deel’ wordt bepaald door de omvang van de in Almere woonachtige achterban van het desbetreffende kerkgenootschap af te zetten tegen de totale Almeerse bevolking. Er is dus een maximum aan ruimte die de gemeente beschikbaar moet stellen. Daarom wil de gemeente dus alleen nog begraafplaatsen voor Almeerders of mensen die in de gemeente gewoond hebben. Nu worden er moslims uit heel Nederland begraven, omdat er door de begraafplaats in Almere tot voor kort als enige islamitische begraafplaats eeuwige grafrust werd beloofd. De eeuwige grafrust wordt volgens de gemeente niet wettelijk erkend en zal dus ook niet worden vastgelegd in een nieuwe vergunning. 

De aanvraag voor een islamitische begraafplaats in Oosterwold is dus afgewezen. De gemeente gaat in gesprek met andere aanvragers en kijken naar geschikte locaties op basis van de uitgangspunten die zijn opgesteld.

Dit bericht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Omroep Flevoland en 1Almere.

Dit vind je misschien ook interessant