146

Te diep geslagen heipalen vervuilen voorraad drinkwater

Tegen de regelgeving in zijn er in Almere heipalen te diep de bodem ingeslagen. Daardoor is vervolgens de drinkwatervoorraad in de bodem vervuild. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Omgevingsdienst Flevoland. Deze instantie ziet in opdracht van de Flevolandse gemeenten en de provincie toe op vergunningen en op de naleving van de milieuwetgeving. De dienst is ervan geschrokken en heeft de regelgeving aangescherpt en verduidelijkt.

Onder een groot deel van Zuidelijk Flevoland ligt water. Het is misschien wel de schoonste watervoorraad van Nederland en die is dus heel geschikt om er drinkwater uit te winnen. Om de watervoorraad te beschermen, is het gebied aangemerkt als boringsvrije zone. Dit betekent dat er alleen onder strikte voorwaarden in de grond geboord of geheid mag worden.

Het drinkwaterpakket wordt beschermd door een kleilaag. Maar tijdens heiwerkzaamheden op bedrijventerrein de Stichtsekant in Almere zijn er vorig jaar 15 palen door deze laag heengeslagen. Door het gat kwam er viezigheid mee in het water, maar de watervoorraad kan ook gaan lekken. “Het is gelukkig niet zo dat de enorme voorraad nu helemaal vervuild is, maar dit moet natuurlijk niet te vaak gebeuren”, zegt Paul Schuurmans, directeur van de Omgevingsdienst Flevoland.

Het rode gebied is de boringsvrije zone

Schuurmans is ervan overtuigd dat de kleilaag niet met opzet doorboord is. Ook verwacht hij niet dat er nonchalant is gewerkt. “Fouten worden nu eenmaal gemaakt.”

Heipalen worden de grond in geslagen om te voorkomen dat de fundering van huizen of gebouwen verzakt. Een paal moet diep de bodem in geslagen worden om voldoende steun te kunnen bieden aan de constructie. Hoe diep een paal de grond in moet, verschilt enorm omdat de ondergrondse lagen ook verschillen. Ook de diepte waarop het grondwater ligt wisselt. “Soms zit die laag vlak onder de oppervlakte, soms zit die heel diep. Je moet dus van tevoren goed onderzoek doen hoe diep je palen kunt slaan”, vertelt Schuurmans.

Unieke situatie
“Omdat de situatie in Zuidelijk Flevoland redelijk uniek is, wisten veel bedrijven niet dat het werk hier heel precies komt. Je moet altijd opletten met heien, maar hier komt moet het dus extra nauwkeurig. We hebben nu de regelgeving nog duidelijker gemaakt en geven nog betere voorlichting”, aldus de directeur van de Omgevingsdienst.

Hij sluit niet uit dat er in de toekomst in Flevoland opnieuw heipalen door de beschermende kleilaag geslagen zullen worden. “Het blijft mensenwerk. En er kan altijd weer ergens een fout gemaakt worden”. Eerder ging het in Zeewolde ook al mis.

Dit bericht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 1Almere en Omroep Flevoland.

Dit vind je misschien ook interessant