67

Bewoners Poort starten uit nood initiatief voor nieuwe basisschool

Er is een tekort aan basisscholen in Almere Poort. Ouders maken zich zorgen over de oplopende wachtlijsten bij de scholen. Danny Hopman heeft daarom samen met een groep ouders het initiatief genomen om zelf een basisschool op te richten.

“Tijdens een buurtactiviteit kwam ter sprake hoe het basisonderwijs is geregeld in en rondom de wijk. We kwamen erachter dat heel veel buren met kinderen te maken hadden met veel wachtlijsten. Op die manier is het initiatief ontstaan om zelf een school op te richten”, vertelt Hopman.

De Wereldbol
De basisschool moet De Wereldbol gaan heten. Iedere groep heeft een eigen land als thema. Kinderen leren, naast de reguliere lessen, tijdens thema-activiteiten gedragingen en denkwijzen van verschillende culturen. De initiatiefnemers zagen dat jongeren met verschillende culturele achtergronden elkaar niet goed begrijpen. Volgens Hopman is dat juist belangrijk en daarom is het de fundering geworden voor de openbare bijzondere basisschool. “Een kind leert wat zijn positie is in de maatschappij en hoe hij rechtvaardig moet handelen. Als er bijvoorbeeld iets mis gaat in de klas, kan een kind zich makkelijk inleven in de belevenissen van anderen.”

Ouderverklaringen
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is dit jaar met een nieuwe inschrijvingsprocedure gekomen voor het oprichten van een nieuwe school. “De eerste manier is via een bestaande school. Je voert dan een prijzig marktonderzoek uit om aan te tonen dat er een nieuwe school moet komen. De tweede procedure is middels ouderverklaringen”, zegt Hopman, die samen met de andere initiatiefnemers heeft gekozen voor het verkrijgen van genoeg ouderverklaringen. Inmiddels zijn er ongeveer 40 handtekeningen verzameld. Maar dat is volgens Hopman nog niet genoeg. “We hebben er 74 nodig.” Er zijn volgens Hopman veel ouders met kinderen tot 2 jaar die al belangstelling tonen voor de nieuwe basisschool. “Door de lange wachtlijsten beginnen ouders steeds vroeger met het zoeken naar een geschikte school. Maar die mogen volgens de regels van DUO nog geen verklaring afgeven.”

De initiatiefnemers hebben nog tot 14 oktober om genoeg ouderverklaringen te verkrijgen. Mocht het dit jaar niet lukken dan zullen de initiatiefnemers volgend jaar overwegen om de basisschool alsnog te realiseren door een marktonderzoek te houden.

Dit vind je misschien ook interessant