Onderscheiden oud-griffier is vooral trots op de politieke markt

Jan Dirk Pruim was blij verrast toen hij eerder dit jaar de Bonifatiusspeld kreeg. Uitgerekend in het jaar dat hij met pensioen ging na 18 jaar te hebben gewerkt als raadsgriffier bij de gemeente Almere. Als een van zijn hoogtepunten noemt Pruim zijn betrokkenheid bij het introduceren van de politieke markt.

‘’Dat was in 2004, dat we op zoek waren naar een werkvorm, waarbij de stad en burger dichter bij elkaar konden komen. Een vorm waarbij raadsleden meer in hun kracht werden gezet en de stad laagdrempeliger het stadhuis binnen kon stappen. Dat is de politieke markt geworden.’’ Pruim legt uit dat de komst van de politieke markt in die tijd best ingrijpend was. Toen werden er nog gescheiden commissie- en raadsvergaderingen gehouden.

Almere model voor andere gemeentes
Het concept van de politieke markt bleek volgens Pruim succesvol. Twee jaar na de introductie van dit nieuwe model, waren er meer dan tweeduizend raadsleden, burgemeesters en wethouders van andere gemeentes op bezoek geweest. ‘’Die wilden allemaal weten wat we in Almere aan het doen waren en hoe dit andere vergadersysteem precies werkte. Dat heeft ertoe geleid dat tachtig procent van de gemeenten op een andere manier werkt dan twintig jaar geleden.

Persoonlijke drijf
Het idee van de politieke markt geeft de motivatie van Pruim goed weer. ‘’Ik ben in mijn werk altijd gedreven geweest om de lokale politiek makkelijk benaderbaar te maken voor de stad. Vooral voor Almere was dat extra belangrijk, omdat het een jonge stad is. Dat biedt kansen, maar is soms ook lastig. Je wilt dat de inwoners en de gekozen inwoners elkaar zo makkelijk mogelijk kunnen vinden en op die manier de kwaliteit van de stad mede te laten bepalen door haar bewoners.”

Hoogste onderscheiding in Almere

De Bonifatiusspeld is de hoogste Almeerse onderscheiding. ‘’De naam van de speld is een verwijzing naar de monnik Bonifatius, die bij Dokkum is vermoord omdat hij de Friezen wilde bekeren’’ aldus Pruim. Dat verwijst naar het jaar 754 waarin Bonifatius naar Friesland trok vanuit Almare, het tegenwoordige Almere. ‘’Er zit hoop in die naam’’.

Naast de Bonifatiusspeld bestaan er in Almere ook de Erepenning en het Kinderlintje als onderscheiding. Daarnaast kun je worden gedecoreerd als Officier, Ridder of Lid in de Orde van Oranje Nassau.