50

Almere draait bezuinigingen deels terug dankzij miljoenenmeevallers

De eerder aangekondigde bezuinigingen op onderhoud aan de stad en de wijkbudgetten in Almere worden deels teruggedraaid. Ook is verhoging van de lokale belastingen niet nodig, is er geld beschikbaar voor de realisatie van een buitenzwembad en is de gemeente weer in staat om te gaan sparen. Dat valt allemaal te lezen in de programmabegroting 2022 die wethouder Julius Lindenbergh van Almere donderdagmiddag heeft gepresenteerd.

Volgens Lindenbergh is er in de begroting eindelijk meer financiële ruimte en is dat te danken aan extra geld van het Rijk voor de jeugdzorg, extra geld vanuit het gemeentefonds en extra geld dankzij de winst uit de verkoop van bouwgrond.

Waar komt geld opeens vandaan?
De gemeente Almere krijgt voor dit jaar en volgend jaar ruim 29 miljoen euro extra voor de jeugdzorg. Daarmee worden de tekorten in de jeugdzorg weggewerkt en houdt de gemeente zelfs geld over. Daarnaast krijgt de gemeente over de jaren 2021 tot en met 2025 een totaalbedrag van bijna 20 miljoen euro extra uit het gemeentefonds.

Verder zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente goed op te vangen, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten: “we verwachten in totaal € 128 miljoen uit te geven aan corona. We hebben dit jaar, maar ook vorig jaar, genoeg geld van het Rijk gekregen om de gevolgen financieel op te vangen.” Ook gaat het volgens het stadsbestuur goed met de verkoop van bouwgrond: “we verwachten over 2021 € 15 miljoen winst te kunnen afdragen aan de gemeentebegroting.”

Wat wil het college van B en W met het geld doen?
Het college van B en W stelt voor om een aantal bezuinigingen terug te draaien. Zo is er eerder 10 miljoen euro bezuinigd op groot onderhoud in de stad. Hierdoor zijn de problemen door bijvoorbeeld grondverzakkingen groter geworden. Het college stelt nu voor deze bezuiniging voor de helft terug te draaien. Als het aan het college ligt, kan de rioolvervanging in de wijk de Marken in Almere Haven in 2023 starten. “In de jaren daarna zal vervanging van de riolering in meerdere wijken noodzakelijk zijn.” Ook stelt het college voor om de bezuinigingen op wijkbudgetten in 2021 met 390.000 euro terug te draaien en voor de jaren erna met 3 ton. “Wij doen een voorstel voor de voorwaarden van de inzet van het budget voor Samen Sterk en Wijkbudgetten vanaf 2023.” Eerder dit jaar ontstond veel onrust toen de gemeente aankondigde te bezuinigen op de budgetten waarmee kleine buurtinitiatieven gefinancierd kunnen worden.

Buitenzwembad
Al jaren wordt er gesproken over een buitenzwembad in Almere. Momenteel wordt er over verschillende varianten gesproken. De gemeenteraad moet nog een definitief besluit nemen over hoe groot het bad mag worden, op welke locatie het komt en wat het mag kosten. Het college wil nu alvast geld beschikbaar stellen om de realisatie ervan mogelijk te maken. Het gaat om een bedrag van 600.000 euro per jaar vanaf 2025. Het college van B en W: ” Voor veel Almeerders is dit een lang gekoesterde wens die ook past bij een stad met deze omvang. Om aan de stad te laten zien dat we dit ook echt gaan realiseren, nemen we nu alvast structureel een bedrag in de begroting op.”

College van B en W wil weer gaan sparen
Omdat er sprake is van verschillende meevallers wil het college van burgemeester en wethouders een deel van dat geld in de spaarpot stoppen. Op dit moment heeft Almere 44 miljoen euro aan spaargeld. Dat kan ingezet worden wanneer er sprake is van onverwachte tegenvallers. Het stadsbestuur vindt dat bedrag lager dan wat het eigenlijk moet zijn. Daarom wil het college zo’n 12 miljoen euro toevoegen aan de spaarpot zodat er een bedrag van 56 miljoen euro in 2022 in zit.

‘Ondanks miljoenen aan meevallers toch voorzichtig blijven’
Ondanks diverse meevallers benadrukt het college van B en W om voorzichtig te blijven omdat nog niet duidelijk is wat de jeugdzorg in de toekomst gaat kosten. Ook is niet duidelijk wat de financiële risico’s van de Floriade zullen zijn: “We hebben niet al het beschikbare geld ingezet. We zijn voorzichtig omdat er nog veel opgaven zijn waarvan we de financiële gevolgen nog niet goed in beeld hebben. Denk aan de invoering van de Omgevingswet, vervanging van schoolgebouwen en het beheer van de stad op de lange termijn. Dat moeten we eerst goed in beeld brengen. Daarom is het verstandig niet al het geld op te maken. De nieuwe raad kan hier dan volgend jaar besluiten over nemen.

Dit bericht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 1Almere en Omroep Flevoland.

Dit vind je misschien ook interessant