Almeerse vrijwilliger Robbert Jan: “Als niemand het doet, gebeurt er niets”

Voor Almeerder Robbert Jan de Neeve is het heel vanzelfsprekend dat hij al twintig jaar vrijwilligerswerk doet. Maar dat hij dit jaar werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau geeft al aan dat het toch iets bijzonders is. De Neeve zet zich in voor mensen met een laag inkomen en zette de cursus ‘Uitkomen met je inkomen’ op. Vrijwilligerswerk is volgens hem nog hard nodig in Nederland. 

Voor De Neeve is het puur een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. ‘’Ik denk dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk proces. Als niemand dat doet, gebeurt er veel minder. En als je het moet laten afhangen van de overheid, dan ontbreken toch vaak de financiële mogelijkheden.’’ aldus De Neeve.

Mooie woorden van de burgemeester
Bij de uitreiking van het lintje sprak burgemeester Franc Weerwind over het vrijwilligerswerk van De Neeve:  ‘’U zet zich onvermoeibaar in voor met name armoedebestrijding, wonen en participatie en altijd op de voor u zo kenmerkende manier: serieus, betrouwbaar en accuraat. Met uw brede ervaring én enthousiasme, uw inzet én organisatietalent en uw betrokkenheid bij inwoners die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, heeft u zich langdurig en onbaatzuchtig ingezet voor onze samenleving.’’

Hoewel De Neeve ook actief was binnen de sport en muziek, noemt hij zelf het Cliënten Beraad Almere als hoogtepunt van zijn vrijwilligersactiviteiten.

Ken je mensen die een lintje hebben gekregen? Of een jubileum of mooi afscheid te vieren hebben? Wij spreken ze graag! Mail naar info@1almere.nl