De Floriade heeft een nieuwe financiële tegenvaller van ruim 1 miljoen euro. Dat blijkt uit een brief van het Almeerse college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De tegenvaller is onder meer veroorzaakt door extra kosten tijdens de op- en afbouw van de Floriade. De wegen op het Floriadeterrein zijn niet bestand tegen intensief gebruik, meldt het college van B en W. “Uit testen en een second opinion door Sweco is gebleken dat de aangelegde wegconstructie geschikt is voor de beoogde (autoluwe) stadswijk Hortus, maar dat deze ongeschikt is voor het intensieve gebruik tijdens de op- en afbouw van de expo.” Om schade aan de weg te voorkomen, moeten rijplaten worden gehuurd en neergelegd. Dat kost 455.000 euro.

Minder geld vanuit de provincie
Uit de brief van het college blijkt ook dat de Floriade 600.000 euro minder krijgt van de provincie Flevoland. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de provincie 10 miljoen euro zou bijdragen aan het evenement. “Over het grootste deel van de financiële bijdrage van de provincie aan de Floriade zijn afspraken gemaakt: onder andere over de bijdrage aan het kunstprogramma, attracties en duurzaamheidsprojecten. Voor een klein deel van deze bijdrage is koppeling aan de business case niet mogelijk, waardoor er aanspraak moet worden gemaakt op de risicoreserve”, schrijven B en W.

Tegenvaller oplossen door risicoreservering
Het college stelt de gemeenteraad voor om deze tegenvallers van in totaal ruim 1 miljoen euro op te lossen door geld te halen uit een speciale pot voor tegenvallers, de risicoreserve. Sinds het begin van de voorbereidingen van Floriade legt de gemeente Almere af en toe geld opzij om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Tot 1 januari 2021 bedraagt de risicoreservering voor de Floriade 28,8 miljoen euro.

2,5 miljoen euro niet gedekt in begroting
In de brief van het college van B en W valt verder te lezen dat het tot nu toe niet is gelukt om een bedrag van 2,5 miljoen euro via subsidies binnen te halen: “Met de Floriade BV is afgesproken dat zij op het cultuurprogramma fondsen en subsidies probeert binnen te halen die dan ten gunste komen van de te behalen subsidiedoelstelling binnen de gemeentelijke business case.” Met andere woorden, de organisatie van de Floriade moet nog proberen om 2,5 miljoen euro aan subsidies voor bijvoorbeeld optredens en kunst binnen te halen. Er is nog een paar maanden tijd om dat voor elkaar te krijgen. Als dat niet lukt, moet er opnieuw geld uit de reserves worden gehaald.

Ook staat in de brief dat het niet goed gaat met de sponsering van het evenement. “Op dit moment zijn er nog geen klinkende namen verbonden aan Floriade Expo 2022. De tijd begint inmiddels te dringen, bedrijven zijn bezig met hun begrotingen voor 2022.”

In april bleek al dat de Floriade miljoenen extra nodig had van de gemeente.

Dit bericht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 1Almere en Omroep Flevoland.

Comments are closed.