Gemeenteraadslid Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren) wil dat er extra opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Afghanistan worden gerealiseerd. De fractievoorzitter heeft vragen daarover ingediend voor het actualiteitenhalfuur tijdens de politieke markt van vanavond. Hij vond medestanders bij vijf andere partijen: Groen Links, D66, PvdA, SP en de Christen Unie. De zes politieke partijen vormen een meerderheid in de gemeenteraad. Ze willen dat het college van burgemeester en wethouders gehoor geeft aan de noodoproep van de staatssecretaris om meer vluchtelingen op te vangen.

‘Geef het goede voorbeeld’
Luijendijk wil dat Almere zich van zijn beste kant laat zien: ‘’Ik denk dat we hiermee een krachtig signaal afgeven in tegenstelling tot andere gemeenten’’. In sommige steden gingen mensen demonstrerend de straat op om zich uit te spreken tegen de komst van vluchtelingen uit Afghanistan. De indieners zijn van mening dat de situatie in Afghanistan vreselijk is en vinden dat ze als stad een morele en humanitaire plicht hebben om vluchtelingen op te vangen.

‘’We willen weten of het college gehoor gaat geven aan de oproep van de staatssecretaris en, zo ja, op welke termijn’’. Daarnaast vraagt Luijendijk of het mogelijk is om de geplande uitbreiding van het asielzoekerscentrum in Almere te vervroegen. ‘’Of dat de noodopvang weer gerealiseerd kan worden en wanneer dat dan zou kunnen zijn.’’

‘Kleine impact voor Almeerders’
Volgens Luijendijk zal de impact van meer opvangplaatsen klein zijn voor de Almeerder. ‘’Het gaat om tijdelijke nood en het asielzoekerscentrum zou toch al worden uitgebreid. Bovendien denk ik dat Almeerders trots kunnen zijn op het meehelpen aan een wereldwijd schrijnende situatie. Deze mensen moeten vrezen voor hun leven en het gaat hier om mensen uit Afghanistan die in dienst zijn geweest of hebben gewerkt voor Nederland.’’

 

Comments are closed.