Er is deze zomer nog geen blauwalg aangetroffen op stranden van Almere. Waar het in de zomer normaalgesproken krioelt van de groene bacterie, zijn de zwemstranden dit jaar schoon.

Dat er dit jaar geen blauwalg in Almere te vinden is, lijkt een direct gevolg van het slechte weer. “In vergelijking met andere jaren zijn in Flevoland tot nu toe minder waarschuwingen ingesteld. Dit heeft onder ander te maken met het weersomstandigheden, zo zijn er minder perioden met zon, meer wind en regen en lagere temperatuur dan afgelopen jaren.” Zo zegt de Omgevingsdienst Flevoland, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van waar er mogelijke gezondheidsgevaren zijn door blauwalg.

Warm weer is voedingsbron voor blauwalg

Bij warm weer zijn er ideale omstandigheden voor blauwalg om te groeien. “Blauwalg kan ontstaan en groeien als er veel voedingstoffen in het water zitten en de watertemperatuur boven de 20 graden Celsius is. Het kan zijn dat de ene dag blauwalg en drijflagen in het water aanwezig zijn en dat de volgende dag, als bijvoorbeeld de wind is gedraaid, het merendeel hiervan weg is.

“Tot op heden is dit jaar op de officiële zwemlocaties in Almere geen waarschuwingen, negatief zwemadvies of zwemverbod ingesteld aangaande blauwalg. Eenmaal is een nader onderzoek uitgevoerd i.v.m. overschrijding van bacteriën. Door middel van watermonsters zijn op bepaalde locaties wel blauwalgcellen waargenomen, er was echter geen sprake van een normoverschrijding.”

Comments are closed.