62

Plan voor nieuwe stad tegenover Almere

Er komt een nieuwe stad te liggen naast Almere: Eemvallei Stad. Tenminste, dat is het plan dat dinsdag wordt aangeboden aan minister Ollongren. In zuidelijk Flevoland moeten er zo’n 50.000 woningen worden gebouwd. Het gaat om een visie van vier marktpartijen die denken het gebied Oosterwold 2 beter en innovatiever in te kunnen vullen.

Eemvallei Stad is grotendeels ingetekend op het grondgebied van Zeewolde, waar de tweede fase van woonkern Oosterwold gepland is. Het is een initiatief van woningcorporatie de Alliantie, gebiedsontwikkelaars AM en Amvest en bouwbedrijf Heijmans.

Antwoord op woningnood
De partijen presenteren Eemvallei als het antwoord op de huidige woningnood en stellen dat er snel gebouwd kan worden. Het plan zit nog wel in de idee-fase. Het is inmiddels voorgelegd aan alle betrokken overheidspartijen, vandaar dat de marktpartijen van Eemvallei Stad het nu een goed moment vindt om met de plannen naar buiten te komen.

Maarten Janssen van Amvest: “We zitten in Nederland met een gigantische woningnood en de prijzen voor het huidige aanbod blijven maar stijgen. Tegelijkertijd staat de biodiversiteit en het klimaat onder druk. Wij als marktpartijen worden dan ook uitgedaagd om zelf met oplossingen te komen.”

‘Niet meer van deze tijd’
De locatie voor de nieuwe stad is niet toevallig gekozen. “Eigenlijk is het niet meer van deze tijd om de invulling van Oosterwold 2 op dezelfde manier aan te pakken als gebeurd is bij Oosterwold 1. Het biedt mooie bouwstenen voor de omgang met natuur en milieu waar we zeker op doorgaan. Maar we zullen echt naar een hogere bouwdichtheid moeten gaan nu de woningnood zo hoog is geworden. De wereld is niet meer hetzelfde als toen de plannen voor Oosterwold 1 gemaakt werden” , vertelt Janssen.

Energie opwekken
De nieuwe stad moet een nieuwe OV-aansluiting krijgen. Het plan voorziet ook in een ‘grootschalige natuurontwikkeling, innovatieve vormen van agrarische bedrijvigheid en de opwekking van veel duurzame zonne- en windenergie’.

Dit bericht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 1Almere en Omroep Flevoland.

Er zijn nu geen berichten om te laten zien.