In Almere wordt steeds meer grofvuil op straat gezet. In vijf jaar tijd is de hoeveelheid straatgrofvuil ruim verdubbeld. Waar er in 2015 nog 3 miljoen kilo afval op straat werd gezet, lag dit vorig jaar op bijna 8 miljoen kilo. Dit blijkt uit cijfers van de gemeente. Bijna de helft van het grofvuil wordt niet bij de gemeente aangemeld.

Van de 8 miljoen kilo aan afval die vorig jaar in Almere op straat werd gezet, was bijna de helft niet aangemeld, maar gedumpt. Een woordvoerder van de gemeente zegt het lastig te vinden om voor eerdere jaren een onderscheid te maken tussen afval dat wordt neergezet voor een ophaalafspraak en niet aangemelde afvaldumpingen.

Het totaal aantal kilo’s van zowel dumpingen als grofvuilafspraken geven volgens de woordvoerder wel een beeld van de groei van het afvalaanbod in Almere.

 “Er zijn verschillende redenen waarom het onderscheid niet altijd te maken is. Soms staat er afval waarvoor een afspraak is gemaakt en zetten anderen daar afval bij. Ook komt het voor dat een vuilniswagen die afspraken afgaat, tijdens die rit ook een dumping meepakt. Tot slot komt het ook voor dat een grofvuilwagen onze wagen voor dumpingen meehelpt, omdat een dumping te groot is.”

‘Dweilen met de kraan open’

Marjolein Veenstra, raadslid voor de Partij voor de Dieren vindt de afvalcijfers schokkend. “Afval trekt afval aan. En op deze manier is het dweilen met de kraan open. Zolang die afvaldumpingen niet op orde zijn en worden aangepakt, zal er alleen maar meer afval bijkomen.”

Veenstra denkt dat het college van burgemeester en wethouders er goed aan doet om te starten met een voorlichtingscampagne over afvaldumpingen. “Almeerders blijken voorlichting hard nodig te hebben. Dumpingen horen grofvuilmeldingen te worden. En dat zijn het nu niet. Deze cijfers laten zien dat het zeker urgenter wordt dat er sneller gereageerd moet worden op afvaldumpingen vanuit de gemeente.”

Er werden vorig jaar 218 boetes uitgedeeld voor het dumpen van afval in de stad. In 113 van die gevallen kon er een boete worden uitgeschreven nadat er persoonsgegevens tussen het afval werden gevonden.

De gemeente hoopt al jaren om de hoeveelheid afval te laten dalen. Zonder succes, zo blijkt. Almeerders moeten door de enorme hoeveelheden afval in de stad ruim drie weken wachten voordat hun grofvuil wordt opgehaald. De gemeente haalt iedere dag afval op bij 160 adressen. Later deze maand praat de gemeenteraad over het afvalprobleem in de stad.

Comments are closed.