Almeerders krijgen in de toekomst vier afvalbakken voor hun deur. De duo-afvalbak voor GFT en rest zal in de toekomst verdwijnen. Dat staat in het plan van de gemeente Almere om afval beter te gaan scheiden.

Het doel van het afvalscheidingsplan is om het restafval per inwoner per jaar terug te brengen van 177 kg naar 110 kg in 2025. De papierbak wordt volgens de gemeente Almere wel optioneel. Het idee om te betalen per aangeboden zak restafval, is van de baan.

Appartementen

Voor hoogbouw waarbij geen plek is voor kliko’s gaat de gemeente vier ondergrondse inzamelingscontainers plaatsen. Op deze manier kunnen de bewoners van appartementen ook gft, papier, plastic en restafval scheiden. Deze containers zijn dan te openen met een pasje zodat niet iedereen daar afval kan dumpen.

In de afvalbakken worden ook speciale chips geplaatst om de hoeveelheid afval in de gaten te houden. Zo wil de gemeente Almere kunnen zien in welke wijken goed afval wordt gescheiden en in welke wijken hulp nodig is.

Diftar en nascheiden van de baan
Het plan om PMD (plastic, drankpakken en dergelijke) achteraf te scheiden, is volgens de gemeente Almere te duur. Plastic zou dan bij het restafval gegooid kunnen worden. Uit onderzoek van de gemeente Almere blijkt wel dat een kleine meerderheid van de Almeerders graag voor nascheiden kiest, maar hier niet extra voor wil betalen. Dit plan gaat daarom niet door.

Het omstreden inzamelsysteem Diftar is van de baan. Raadsleden en inwoners spraken zich meerdere keren uit tegen dit eerdere plan van de gemeente. Met Diftar moet elk huishouden gft-, papier-, plastic- en restafval scheiden. Voor het restafval moeten de huishoudens betalen. Op deze manier wordt gehoopt dat de totale hoeveelheid restafval gaat dalen. Volgens de gemeente Almere zijn er er een fors aantal negatieve effecten en is er geen draagvlak voor in de samenleving.

Voor de invoering van het afvalscheidingsplan heeft de gemeente Almere ruim vijf miljoen euro uitgetrokken. De Almeerse gemeenteraad moet nog instemmen met dit plan.

Dit bericht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 1almere en Omroep Flevoland.

Comments are closed.