Omwonenden van de Noorderplassen in Almere zijn niet blij dat het stadsbestuur een nieuwe binnendijkse jachthaven bij het Noorderplassenstrand wil aanleggen. Ze vinden dat een haven op die plaats onveilig is. Bovendien zou het slecht zijn voor de waterkwaliteit.

Het strand aan de Von Draisweg wordt ‘s zomers veel gebruikt door omwonenden en andere inwoners van Almere. “Dat kinderen met een drolletje in hun hand terugkomen en vragen: ‘mama, wat is dit?”, vat Pim van der Toorn de zorgen namens de klankbordgroep Noorderplassen samen.

De gemeente heeft in heel Almere meer dan tien locaties onderzocht voor een nieuwe plek voor een binnendijkse jachthaven. In die haven moeten boten komen te liggen die sinds het opheffen van jachthaven Haddock in het Weerwater geen vaste plek meer hebben. Haddock moest verdwijnen om plaats maken voor de Floriade. De boten die er lagen, liggen nu verspreid over andere havens in de stad, maar ze hebben een nieuwe thuishaven nodig.

Impressie van de jachthaven

“Een jachthaven is een bron van vervuiling van het water”, zegt Van der Toorn. Het gaat volgens de klankbordgroep dan niet alleen om uitwerpselen, maar ook om vloeistoffen die uit boten lekken. De bezwaarmakers zijn ook bang dat het straks te druk wordt op het water. Volgens de klankbordgroep hebben al 400 omwonenden van de Noorderplassen een boot bij hun huis liggen. “Als hier een jachthaven komt met plek voor 200 of 300 boten, geeft dat een enorme belasting op het water qua drukte. En dat zal mensen die hier gaan zwemmen in gevaar brengen.”

‘Wij omarmen het plan zeer zeker’
Maar er zijn ook voorstanders van een binnendijkse jachthaven in de wijk Noorderplassen. Ondernemer Ard Hopstaken heeft naast het strand een stuk grond gekocht. Hij wil daar volgend jaar een restaurant van de keten Porterhouse openen. “Bij al onze locaties liggen bootjes voor de deur. Dus wij omarmen het plan zeer zeker”, zegt Hopstaken. Hij denkt dat een haven juist meer ‘beleving’ met zich meebrengt en het iets toevoegt aan de plek.

Of de gemeenteraad ook akkoord gaat met het Noorderplassenstrand als nieuwe locatie voor een binnendijkse jachthaven moet nog blijken. De raad praat binnenkort met het stadsbestuur over het onderwerp.

 

Comments are closed.