46

Helft Almeerders voelde zich eind 2020 veilig door coronamaatregelen

De helft van de Almeerders voelde zich aan het einde van vorig jaar veilig dankzij de coronamaatregelen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Stadspeiling van de gemeente waarvan de uitkomsten dit jaar getekend werden door de coronacrisis. Zo namen de aanvragen bij de voedselbank toe en spraken Almeerders een grote ergernis uit over afvaldumpingen tijdens de eerste lockdown.

Elke twee jaar peilt de gemeente Almere de mening van haar inwoners over allerlei zaken. Sinds de eerste peiling in 2002 was dit het eerste jaar dat in de vragen en de uitkomsten één onderwerp zo sterk haar stempel drukte. De sporen die de coronacrisis trekt in de stad zijn op gebied van veiligheid, beleving van openbare ruimte en inkomen duidelijk zichtbaar. Met een kleine kanttekening: de peiling werd tijdens het begin van de tweede coronagolf gehouden. Een moment waarop er nog geen sprake was van een mondkapjesplicht, lockdown, vaccinaties of de avondklok.

Veiligheid
Van de 4300 Almeerders die de peiling invulden voelde de helft zich veilig door de op dat moment geldende maatregelen. Het merendeel vond dit omdat ze zelf goed de regels navolgden, maar ook vond een groot gedeelte dat Almere de ruimte had en bood om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden.

Veertien procent van de ondervraagden voelde zich aan het begin van de tweede coronagolf juist onveilig of heel onveilig. De helft hiervan liet weten dat dit kwam doordat anderen zich niet aan de maatregelen hielden. Ook een gebrek aan handhaving werd genoemd.

Neven-effecten
Ook op andere gebieden is de impact van de crisis terug te zien. Zo moesten meer Almeerders in 2020 een beroep doen op hulpinstanties zoals de voedselbank, ten opzichte van 2018. Dit komt volgens de gemeente doordat corona ook in Almere voor banenverlies zorgde. De Voedselbank bevestigde de stijging: van 335 huishoudens in oktober 2019 naar 409 in oktober 2020.

Afvaldumpingen
Corona zorgde ook in de openbare ruimte voor negatieve effecten. Iedereen weet nog wel dat opruimwoede tijdens de eerste lockdown in het voorjaar veel voorkwam. Naast karrenladingen afval bij de gemeentelijke recyclingperrons namen ook de afvaldumpingen enorm toe in 2020. Een minderheid van de Almeerders was blij met hoe de gemeente omging met het opruimen van al die dumpingen. En het dumpen van de troep werd door 52 procent van de Almeerders gezien als de grootste problematiek rond afval in de stad.

Psychische problematiek
Ook in de psychische problematiek is er opmerkelijke veranderingen. In het coronajaar 2020 stond de geestelijke gezondheid van mensen onder druk. Er vallen een aantal zaken op. Relatief gezien zegden vooral jonge mensen iemand te kennen die in psychische nood verkeerde. Maar weinig senioren zeiden iemand te kennen met dergelijke problemen.

Maar toch werd er niet veel overlast ervaren van verwarde mensen. Slechts 1 op de 10 merkte in 2020 wel eens iets van overlast door mensen in geestelijke nood. Als het al gebeurde dan was de kans het grootst dat dit in een gebied gebeurde met vooral huurwoningen. Daar kwam overlast twee keer zo vaak voor dan in buurten met vooral koophuizen.

Goede buren?
Mogen mensen met psychische problemen in jouw buurt wonen? In Almere Poort wel, daar mag van een meerderheid wel dergelijke opvang in de buurt plaatsvinden. 56 procent vond dit prima. In Almere Buiten wonen de meeste tegenstanders van zulke opvang. Slechts 29 procent van de Almeerders uit Buiten zeiden in de peiling open te staan voor huisvesting van mensen met psychische problemen.

Staan Almeerders er voor open om zelf de helpende hand toe te steken in het geval van psychische nood? Ja zei 71 procent van de twintigers. En dat is opvallend, want het gemiddelde onder alle leeftijdsgroepen was in de peiling maar 51 procent.

Dit vind je misschien ook interessant