64

Scherm moet nestelen rugstreeppad voorkomen

In een gebied langs de Hogering bij de A6 bij Almere is een tijdelijk paddenscherm geplaatst. Het scherm moet voorkomen dat de rugstreeppad zich gaat vestigen in de bergen zand die er liggen.

Het zand ligt er als voorbelasting voor de plek waar over twee jaar een parallelbaan wordt aangelegd. Voorbelasten gebeurt door het aanbrengen van vele tonnen zand. De zandbulten zijn erg aantrekkelijk voor de rugstreeppad die bewoner is van zandachtige streken en dus houdt van hoge zandheuvels en -wallen. Als de pad in het zand gaat nestelen, mag het niet worden weggehaald en zou het project vertraging kunnen oplopen.

Het scherm is 400 meter lang en 60 centimeter hoog en blijft tot halverwege volgend jaar staan. Een aantal jaar geleden trok de gemeente nog 100 duizend euro uit voor een habitat voor de pad in Almere. Op het Zilverstrand is een nieuwe paddenpoel uitgegraven voor het diertje.

Wethouder Jan Hoek (L) bij de plaatsing van het scherm

Rugstreeppad beschermd dier
Op Europese schaal is het diertje zeldzaam en daarom beschermd door een scala aan wetten en maatregelen. Eén van deze maatregelen is dat het dier, als het wordt aangetroffen op bouwlocaties, verplaatst moet worden naar een nieuwe plek. In Almere Duin is het amfibie aangetroffen en kreeg het dus een nieuwe plek op het Zilverstrand.

 

Dit vind je misschien ook interessant