58

Chaos bij de Floriade zorgde voor groot tekort

Traagheid, mismanagement en een volledig projectteam dat is vertrokken. Het zijn deze elementen die een belangrijke rol hebben gespeeld hebben bij het miljoenentekort waarmee de Floriade kampt. Voor de inrichting van het terrein is nog eens 15 miljoen extra nodig, zo bleek twee weken geleden. Dat nieuws leidde tot woedende politieke reacties.

Gemeenteraadsleden kregen vorige week de mogelijkheid om documenten rond het verzoek voor de 15 miljoen te lezen. Dit onder strikte geheimhouding. Het college van B en W heeft inmiddels delen van de informatie ook vrijgegeven voor de buitenwereld. Hoewel grote lappen tekst zijn zwartgelakt, geeft de informatie wel enige zicht op de gebeurtenissen bij de Floriade BV.

Volledig team vertrokken
Het team dat binnen de Floriade-organisatie verantwoordelijk was voor de terreininrichting blijkt de organisatie in de tweede helft van 2020 te hebben verlaten.

Ook op managementniveau waren er problemen. “In de periode 2019-2020 heeft de directie en de organisatie het voor de ontwikkeling van het Floriade Park verantwoordelijke MT-lid meerdere keren gevraagd naar een onderbouwde begroting voor de tijdelijke inrichting.”

Die onderbouwing liet echter op zich wachten. “Omdat dit niet geleverd werd, was ingrijpen noodzakelijk en is de ontwikkeling van het Floriade Park, waaronder de tijdelijke inrichting, overgedragen aan een ander MT-lid. In diezelfde periode in 2019-2020 is de Floriade Expo geconfronteerd met een wisselende bezetting van de directie.”

Te weinig gebouwen
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat al ruim voor de start van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 verschillende gebouwen op het terrein zouden verrijzen. Dit in samenwerking met projectontwikkelaar Amvest en bouwbedrijf Dura Vermeer. Deze panden zouden dan na afloop van de Floriade dan onderdeel worden van de nieuwe woonwijk Hortus. Eind vorig jaar is definitief een streep door dat plan gegaan. Slechts enkele grote bouwwerken, zoals woontoren Flores en Hogeschool Aeres, worden nu gerealiseerd.

Het uitblijven van meer bebouwing heeft financiële consequenties, maar daar is niet op tijd op ingespeeld. “Totdat de beslissing omtrent permanent vastgoed is genomen, is de begroting van de Floriade Expo organisatie voor de ontwikkeling van het Floriade Park niet aangepast.”

Externe hulp
Om de problemen op te lossen is aan het bedrijf Arcadis gevraagd om bij te springen. Arcadis was bij de Floriade van 2012 in Venlo verantwoordelijk voor de bouw. De berekening dat er nog eens 15 miljoen extra nodig is, is gebaseerd op het werk van Arcadis. Daarbij wordt opgemerkt dat het gaat om een schatting. “Waar nodig en mogelijk is gekeken naar eenheidsprijzen en is gebruik gemaakt van ervaringen van Venlo. Daarmee is geen garantie dat uiteindelijke kosten zich dus ook zo ontwikkelen.”

‘Stoppen kost tussen 0 en 55 miljoen extra’
In de vrijgegeven documenten staat ook een schatting van het prijskaartje dan hangt aan de keuze om de Floriade niet door te laten gaan. “De kosten bij het stoppen van de Floriade Expo liggen op dit moment tussen € 0,- en € 55 miljoen.”

Dat komt dan bovenop de bedragen die tot nu toe al zijn uitgegeven. Opgemerkt wordt dat stoppen vanwege budgettaire redenen tot schadeclaims kan lijden, aangezien de gemeente en Floriade zich dan niet kunnen beroepen op overmacht.

Overleg

Floriade-wethouder Jan Hoek heeft enkele weken de tijd gekregen om met de organisatie van het evenement in gesprek te gaan. Inzet moet dan zijn om de extra kosten niet uit te laten komen op 15 miljoen, maar op een lager bedrag. Halverwege mei zal hij de gemeenteraad informeren.

Dit verhaal verscheen oorspronkelijk bij Omroep Flevoland.

Dit vind je misschien ook interessant