50

Geen extra bezuinigingen in Almere

De gemeente Almere gaat niet extra bezuinigen om tekorten op de begroting te dekken. De tekorten worden betaald door de miljoenen die de gemeente in 2020 heeft verdiend met de verkoop van bouwgrond. Dat valt te lezen in de Perspectiefnota 2022.

De gemeente Almere kampt met enorme tekorten. Tot en met 2024 moet de gemeente bijna 37 miljoen euro bezuinigen. Volgens het college van burgemeester en wethouders worden de tekorten vooral veroorzaakt door de extra uitgaven voor de Floriade, de jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het college heeft eerder dit jaar gewaarschuwd dat extra bezuinigingen onvermijdelijk zijn, wanneer geen sprake is van meevallers. Nu blijkt de gemeente veel geld te hebben verdiend door onder meer de verkoop van bouwgrond. “Wij verwachten in totaal 29.4 miljoen winst van het grondbedrijf.” Wethouder Julius Lindenbergh wil een deel van dat geld inzetten om de tekorten op te vullen. Daardoor zijn extra bezuinigingen niet nodig.

Geen geld voor nieuw beleid

Het college is niet van plan geld uit te geven aan nieuwe projecten in de stad. Volgens het college hebben de bezuinigingen prioriteit. “Het college heeft focus op het invullen van de bezuinigingen. Dit is van essentieel belang om de begroting structureel sluitend te houden. Er is geen ruimte voor nieuw beleid omdat anders de spaardoelstelling verder onder druk komt te staan”, zegt Lindenbergh.

Spaarambitie van coalitie valt tegen

Drie jaar geleden heeft de coalitie afgesproken 60 miljoen euro te gaan sparen aan het einde van deze raadsperiode. Die doelstelling is eerder met 12 miljoen euro bijgesteld naar 48 miljoen euro. Dat komt doordat de gemeente het besluit heeft genomen om door te gaan met de Floriade. Uit de perspectiefnota blijkt dat het college dat bedrag niet gaat halen: “Wij verwachten dat er eind 2022 een bedrag van 39 miljoen euro in de buffer zit.”

Het college waarschuwt nu al dat er mogelijk nieuwe tegenvallers aankomen. Dat komt omdat het nog niet duidelijk is wat de tijdelijke inrichting van het Floriadeterrein gaat kosten. De directie van de Floriade heeft hiervoor pas geleden 15 miljoen euro extra aangevraagd, maar het college heeft daarover nog geen besluit genomen. Half mei komt het met een voorstel hierover.

Verder wil het college opnieuw naar de businesscase van de Floriade kijken. “We kunnen niet uitsluiten dat er dan nog meer problemen zullen zijn.” Dat betekent dat eventuele extra uitgaven voor Floriade uit de spaarpot van de gemeente betaald moeten worden.

Gevolgen corona zichtbaar

In de perspectiefnota 2022 zijn de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar gemaakt. In 2020 en in de eerste maanden van dit jaar is een totaalbedrag van bijna 100 miljoen euro uitgegeven. Bijna 70 miljoen euro daarvan ging naar steun aan ondernemers. Dat geld komt uit Den Haag, maar de Rijksoverheid heeft tot nu toe nog niet alles gecompenseerd. Zo is er een tekort van 1,4 miljoen euro ontstaan over 2020 op het corona-steunpakket maar dat is niet alles.

“Op dit moment komen we in 2021 een bedrag van 4 miljoen euro tekort op de extra kosten en de lagere inkomsten door Corona.” Het college gaat er nog steeds vanuit dat die tekorten door het Rijk worden betaald. Verder spreekt ze over veel onzekerheden. Dat komt omdat het college nog niet weet welk effecten de coronacrisis op de lange termijn heeft: “We zitten nu nog midden in de crisis. Er moet een kabinet geformeerd worden. Er zijn dus veel onzekerheden.”

Dit vind je misschien ook interessant