Meerdere bewoners van de Muziekwijk en Literatuurwijk in Almere Stad reageren negatief op het plan voor een fritesfabriek op bedrijventerrein Hollandsekant. De omwonenden maken zich zorgen over stankoverlast, laten ze weten in de Facebookgroep ‘Muziekwijk’. Het bedrijf Frites uit Zuyd zegt stankoverlast te voorkomen door een speciale afzuigtechniek en een geplande hoge schoorsteen. Ondanks dat zijn bewoners van de twee omliggende buurten er niet gerust op.

De buurtbewoners denken na over een reactie op de mogelijke komst van de fabriek van Frites uit Zuyd. “Wie neemt het voortouw in het bezwaar hiertegen?”, zegt één van hen. Een ander vreest dat de speciale afzuigtechniek een farce is. Deze persoon refereert aan voedselfabrikant De Kroes op Hollandsekant. “Die kan je ook ruiken en raden wat zij produceren die dag.” Die reactie levert een vergelijkbare mening op: “We hebben nu in Muziekwijk Noord al last van het bedrijf op Hollandsekant dat stankoverlast veroorzaakt. Svp niet nog eentje.”

Gemeente beslist over komst van fritesfabriek
Of de fritesfabriek op Hollandsekant gebouwd mag worden, is nog niet duidelijk. Het plan ligt sinds eind maart bij de gemeente. Die heeft acht weken de tijd om te reageren op het voorstel. Volgens de huidige regelgeving is een fritesfabriek op Hollandsekant niet mogelijk: een dergelijke productiehal op de geplande plek valt buiten de toegestane milieucategorie. Frites uit Zuyd denkt dat de fabriek er toch kan komen vanwege de afzuigtechniek en hoge schoorsteen.

Comments are closed.