Orkest
50

Muziekverenigingen in mineur na subsidiestop

Twee muziekverenigingen uit Almere vallen tussen wal en schip. Brassband Almere en Hubertus kregen jarenlang een subsidie van de gemeente. In 2020 zijn de regels voor cultuursubsidies aangescherpt wat tot resultaat heeft dat de clubs geen geld meer krijgen. De gemeente verwijst de verenigingen naar het Cultuurfonds, maar die geven aan dat zij geen structurele subsidies kunnen bieden.
De subsidiestop heeft directe gevolgen, zegt Jan van der Vliet, penningmeester bij Brassband Almere. “Wij kregen jaarlijks rond de tienduizend euro subsidie vanuit de gemeente, die valt opeens weg. Door corona kunnen wij ook geen optredens geven. Wanneer er helemaal geen geld komt zie ik de toekomst somber in.”

Ook bij muziekvereniging Sint Hubertus werden ze overdonderd door het subsidienieuws van de gemeente. “We kregen zeven jaar lang subsidie voor ons opleidingsorkest. Wij werken veel met jongeren, ook op Almeerse scholen. Dat heeft er voor gezorgd dat wij een behoorlijke instroom van kinderen hadden die met ons meespeelden in de orkesten.”

‘Zonder amateurs geen professionals’
Als reden voor de subsidiestop kregen de verenigingen te horen dat de gemeente alleen nog geld investeert in de ontwikkeling van toptalent dat kan doorstromen naar bijvoorbeeld het conservatorium. Het Almeers Jeugd Symfonie Orkest krijgt bijvoorbeeld wel subsidie. Onbegrijpelijk zegt Van der Vliet: “Dit steekt wel want Almere heeft niet heel veel cultuur. Als je de amateurs niet ondersteunt krijg je ook geen professionals. Die gaan echt niet uit de gebieden waar ze nu zitten naar Almere verhuizen om een toporkest te vormen.”

In het kort houdt de stelselwijziging in dat de gemeente alleen nog cultuursubsidies afgeeft voor een of meerdere jaren. Hier zijn scherpere regels aan verbonden, er wordt strenger gekeken naar de toegevoegde waarde voor de stad. Overige subsidies, bijvoorbeeld voor eenmalige projecten, lopen via het Cultuurfonds. Daar kunnen sinds dit jaar ook amateurverenigingen, zoals Brassband Almere en Hubertus een verzoek indienen.

Structureel versus projecten
Toch is dat waar het schuurt, zegt Van der Vliet. “Het is lastig om de subsidie van het Cultuurfonds te krijgen. Het is een stimulerend fonds dat projectmatig geld toewijst. Dus structurele kosten voor projecten die we wel vanuit de gemeente kregen als subsidie, kunnen niet gedekt worden vanuit het fonds. Daar moeten we met het fonds nader over in overleg.”

Het cultuurfonds geeft aan dat het sinds de oprichting altijd projectmatige financieringen heeft verleend. “Wij zijn er inderdaad voor mooie projecten en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. Een financiering puur voor de basiswerking, waaronder de structurele organisatiekosten, past niet binnen ons beleid. Wij zijn in contact met de twee verenigingen. We zijn heel benieuwd naar hun plannen, dat mag dus bijvoorbeeld een incidenteel project of jaarlijks terugkerend initiatief zijn. Toch kunnen wij als cultuurfonds niet zeggen dat wij jaarlijkse vaste ondersteuning bieden, zoals dat wel mogelijk is bij de gemeente binnen de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur.”

Dit vind je misschien ook interessant