‘Almere krijgt kwart van het huidige aantal woningen erbij voor 2031’

Waar in Almere kunnen de komende jaren huizen gebouwd worden? Het stadsbestuur heeft dat antwoord op papier gezet. Belangrijke locaties zijn bestaande nieuwbouwwijken zoals Nobelhorst, Poort, en Oosterwold. Maar ook in de oudere delen van de stad moet flink gebouwd worden. Bijvoorbeeld hoogbouw in en rondom het centrum.

In totaal wil het college van B en W dat er tot en met 2030 zo’n 25.000 duizend woningen bijkomen. Dat is ongeveer een kwart van de al bestaande hoeveelheid huizen in Almere.

Betaalbaarheid een groot probleem
Wethouder Wonen Julius Lindenbergh: “Het is in deze markt te moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. We zien dat vooral starters het moeilijk hebben, maar ook voor anderen is het lastig. Het probleem is dat er in Nederland te weinig is gebouwd. Door het tekort aan woningen, stijgen prijzen steeds verder. Aan dat probleem willen we in Almere wat doen. We gaan meer bouwen, voor alle doelgroepen.”

Het bouwen van woningen is niet iets dat de gemeente zelf doet. Het is uiteindelijk aan woningcorporaties, projectontwikkelaars, of particuliere bouwers om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De gemeente wil wel een veel actievere rol gaan spelen als het gaat om de vraag: wat voor een soort huizen komen er? En minstens zo belangrijk: in welke prijsklasse vallen ze?

Huizen voor lage- en middeninkomens
Almere wil dat er vooral huizen voor lage- en middeninkomens worden gebouwd. Voor de definitie van lage inkomens wordt uitgegaan van een huishouden dat maximaal 39.000 euro per jaar verdient, bij middeninkomens is dat maximaal 78.000 euro.

Voor de groep middeninkomens moeten er 10.000 woningen bijkomen. Dertig procent daarvan zijn vrije sector huurwoningen, de rest koop. Voor lage-inkomens wordt uitgegaan van 8.500 woningen. 2.000 daarvan zijn voor jongeren, 1.500 voor studenten en 5.000 blijven er over voor anderen. Tenslotte is in het duurste segment, dus voor huishoudens met een inkomen van boven de 78.000 euro, plek voor 6.000 nieuwe woningen.

In tegenstelling tot de afgelopen decennia zal de nieuwbouw in Almere de komende periode voor het grootste gedeelte bestaan uit appartementen. Namelijk zestig procent van het aantal nieuw te bouwen woningen.