48

Onderzoek laat zien: welzijnswerk bespaart geld

 

De Almeerse maatschappelijke organisaties De Schoor en VMCA hebben met instemming gerea-geerd op het onderzoek van de Erasmus School of Economics waaruit blijkt dat investeren in wel-zijnswerk aanzienlijk meer oplevert dan dat het kost. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod en een hogere kwaliteit van leven. Het onderzoek is 9 februari gepubliceerd.

Met een factor 1,6
De Erasmus School of Economics heeft berekend dat het gemiddelde rendement ongeveer een factor 1,6 is, ofwel de baten liggen een factor 1,6 hoger dan de kosten. Het is weliswaar niet mogelijk om een precies bespaard bedrag te berekenen, maar gebleken is wel dat sociaal werk zorggebruik zowel vermindert als voorkomt. Gezien de stijgende zorguitgaven in Nederland ‘is dit een relevante constatering’, aldus de onderzoekers.

Het is voor het eerst dat het maatschappelijk rendement van sociaal werk in Nederland zo breed is onderzocht door 32 cases onder de loep te nemen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Werk werkt! − de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de werknemers-organisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

Gerard Boekhoff, directeur-bestuurder van De Schoor: “We wisten al dat welzijn en ons werk in Almere heel belangrijk is voor de stad, voor onze inwoners. Nu is ook duidelijk dat het financieel verstandig is om te investeren in ons werk en de daarmee in het welzijn van Almeerders. We zorgen dat problemen voorkomen worden en als er problemen zijn dat ze vroeg kunnen worden aangepakt; dat scheelt dus heel veel geld. Het is ook duidelijk dat juist nu bezuinigen op welzijnswerk maatschappelijk zeer onverstandig is en op termijn geld kost in plaats van dat het geld oplevert!”

Jerzy Soetekouw, directeur van de VMCA: “Vrijwilligers en welzijnswerkers doen in Almere cruciaal werk. De bijdrage aan het welzijn van Almeerders is niet uitsluitend financieel. Regelmatig contact met een vrijwilliger of een andere welzijnswerker levert voor de gezondheid en de kwaliteit van leven van Almeerders ontzettend veel op. Dit gebeurt op het gebied van zorg, vroegtijdig schoolverlaten, het terugdringen van laaggeletterdheid en nog veel meer. Dat is niet in financiële cijfers uit te drukken. In deze coronatijd hebben we kunnen zien hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is. Bezuinigingen op welzijnswerk gaan ten koste van de ondersteuning van deze Almeerders die iedere dag het verschil maken.”

Inzet van sociaal werk vergroot de zelfredzaamheid, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van mensen. Op de lange termijn zijn de effecten bijvoorbeeld voorkomen van voortijdig schoolverlaten en voorkomen van uithuisplaatsing. Op de korte termijn vermindert via sociaal werk het directe beroep op zorgprofessionals, zo kwam uit het onderzoek naar voren. Het gaat daarbij onder meer om een lager beroep op de ggz en verslavingszorg, minder inzet van dure jeugdzorg, uitstel van instroom in een verzorgingstehuis of verpleeghuis en minder huisartsenbezoeken.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

 

Dit vind je misschien ook interessant