Meindert Eijgenstein, voormalig bestuurder van Stichting Prisma Almere, is per 1 februari jl. met pensioen gegaan. Meindert heeft ruim 40 jaar gewerkt in het Almeerse onderwijs. Hij heeft als leraar, schooldirecteur en bestuurder actief vorm gegeven aan de opbouw van het Christelijk basisonderwijs in deze jonge stad. Prisma heeft op 4 en 5 februari jl. feestelijk afscheid genomen van Meindert.

De feestelijke dag op 4 februari jl. was netjes binnen de gestelde maatregelen georganiseerd. Meindert werd thuis verrast door een stoet aan versierde en toeterende auto’s van collega’s die langsreden. Daarna volgde op het hoofdkantoor van Prisma een livestream waar alle genodigden aan konden deelnemen. Er waren speeches en verschillende films werden getoond. Meindert sloot thuis deze feestelijke dag af met zijn gezin, waar zij gezamenlijk genoten van een heerlijk diner.

Prisma had als dank nog een verrassing voor Meindert in petto. Op 5 februari jl. waren op het schoolplein van ecologische basisschool De Verwondering verschillende geschenken. Allereerst onthulde wethouder Roelie Bosch het ‘Meindert-bankje’ namens gemeente Almere. De Raad van Toezicht van Prisma schonk een mooi bord, dat op het schoolplein komt te staan onder een appelboom. De appelboom op het schoolplein is een het geschenk van De Verwondering. Op alle pleinen van Prismascholen zal een boom worden gepland i.v.m. het afscheid van Meindert.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

 

Comments are closed.