Onder eindexamenleerlingen in Flevoland wordt de roep om de centrale eindexamens dit jaar te schrappen, steeds luider. Zij vinden dat zij door de coronamaatregelen onvoldoende voorbereid zijn op de eindtoetsen. Een drietal leerlingen komt in actie en is een petitie gestart. Daarmee willen zij bereiken dat er een optionele zgn.

RV-toets komt, een Resultaat Verbeteringstoets, ipv de examens. Een van de initiatiefnemers, de 19-jarige Dilay uit Almere, hoopt dat de petitie leidt tot een debat over de problematiek in de Tweede Kamer.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

 

Comments are closed.