De gemeente Almere vordert 140.000 euro gemeentesubsidie terug van Stichting Inspiratie Inc. Het bedrag behelst onterecht geïnde subsidies, onterechte zorgkostendeclaraties en achterstallige huur.

De problemen ontstonden al in 2019, een onderzoek naar de stichting bracht de onregelmatigheden aan het licht. Gesprekken om tot een oplossing te komen liepen stuk op verschil in inzicht ten aanzien van onder meer de vergoedingsplicht.

Het college heeft aan de gemeenteraad laten weten dat het een gang naar de rechter overweegt.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

 

Comments are closed.