59

Ontwikkelplan Almeerderhout aangenomen

Het College van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Ontwikkelplan Almeerderhout en legt het plan dit jaar ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Vanaf het voorjaar van 2019 hebben gemeente Almere en Staatsbosbeheer verkend hoe het bosgebied Almeerderhout verder kan worden ontwikkeld tot hét stadsbos van de toekomst. De verkenning begon met de Bosdialoog, daarna is een toekomstperspectief geschetst en dat is dit jaar uitgewerkt in het Ontwikkelplan Almeerderhout. Door het plan uit te voeren kan het huídige bos meegroeíen met de stad en bijdragen aan een gezonde en groene leefomgeving.

Door de groei van Almere wordt het Almeerderhout de komende jaren volledig omsloten door de stad. Dit levert nieuwe uitdagingen en kansen. Het vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling van het bos. Zowel bij het aanhaken op de (nieuwe) wijken en het stadscentrum, als in het bosbeheer en het versterken van de regionale betekenis.  ln 2019 hebben omwonenden en andere betrokkenen gesprekken gevoerd over de toekomst van het Almeerderhout. De wensen, ideeën en aandachtspunten die tijdens deze ‘bosdialogen’ naar boven zijn gekomen zijn gebruikt bij het maken van het Ontwikkelplan. Ook bij de planuitwerking, uitvoering en het beheer spelen Almeerders en belanghebbenden straks een rol.

Het ontwikkelplan en een filmpje over de kern van de opgave, de visie en aanpak is te zien op https://almere20.nl/projecten/unieke-landschappen-almeerderhout

.Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

 

Dit vind je misschien ook interessant