Het Flevoziekenhuis is donderdag gestart met het vaccineren van medewerkers tegen het coronavirus. Op basis van de criteria opgesteld door het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zijn er  300 vaccins beschikbaar gesteld voor het Flevoziekenhuis. Deze zijn bestemd voor een beperkte groep medewerkers in de acute zorg, die direct, veelvuldig en langdurig worden ingezet bij de COVID-zorg.

“Het is heel mooi dat we deze beperkte groep collega’s al kunnen vaccineren. Daarmee voorkomen we uitval van collega’s die de COVID-zorg verlenen  en kunnen we hopelijk de komende tijd de meest acute zorg in de lucht houden. Het is een belangrijke start, maar we zijn er nog lang niet in de aanpak van het coronavirus”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur.

De medewerkers die gevaccineerd worden werken op de Intensive care, de COVID-verpleegafdeling en de Spoedeisende hulp (SEH). Door deze groep te beschermen wil het Flevoziekenhuis deze zeer noodzakelijke zorg overeind houden. De rest van de medewerkers wordt op een later moment gevaccineerd wanneer zij volgens het landelijke beleid aan de beurt zijn.

Het Flevoziekenhuis vaccineert zelf de eigen medewerkers. De vaccinatie vindt plaats van donderdag 7 t/m maandag 11 januari.  In een paar dagen tijd is een afdeling omgebouwd tot vaccinatieruimte en een vaccinatieteam geformeerd. Binnen drie weken na het eerste vaccin wordt het tweede vaccin gegeven. Ook de medewerkers van de Ambulancedienst van de GGD worden de komende dagen in het Flevoziekenhuis gevaccineerd. Het Flevoziekenhuis stimuleert de deelname aan de vaccinatie en informeert medewerkers hierover actief, maar respecteert hierin uiteraard de eigen keuze van medewerkers.

.Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

 

Comments are closed.