Er komen 23 woningen in het nieuwe gebouw De Driehoek in Almere Poort. Daar komt dit voorjaar een complex voor mensen die voor korte tijd dringend huisvesting nodig hebben. Het geeft mensen onderdak die door echtscheiding, overlijden van ouders of executieverkoop van hun huis geen woonruimte meer hebben.

PvdA Almere heeft het plan in 2009 gelanceerd omdat het Leger des Heils in Almere onvoldoende mogelijkheden had om gezinnen tijdelijk te huisvesten. Destijds bestond een enorme wachtlijst. De tijdelijke huisvesting moet mensen rust geven om permanente woonruimte te vinden.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

 

Comments are closed.