52

#2020: Almere komt 85,5 miljoen euro tekort

In de rubriek ‘#2020’ blikken we terug op het meest bewogen nieuwsjaar van deze eeuw. 2020 was anders dan andere jaren. Daar kan iedereen over meepraten. Vandaag aandacht voor de maand oktober. Het ging toen over geld.

Screenshot online vergadering gemeenteraad

Bezuinigingen

De gemeente Almere moet de komende jaren bezuinigen. Het college van burgemeester en wethouders heeft laten weten dat zij 41,5 miljoen euro willen bezuinigen. Dat blijkt uit de programmabegroting voor volgend jaar. Tot en met 2024 heeft de stad een tekort van 85,5 miljoen euro.

Wijkteams

Aanvankelijk had het college het plan om te bezuinigen op de wijkteams. Dat plan gaat niet meer door. Het college heeft nu juist het plan om méér geld te besteden aan de wijkteams. Het gaat om een bedrag van 400.000 euro. Volgens het college zijn de wijkteams namelijk ‘een belangrijke schakel in het welzijnswerk’.

Betaald parkeren

Hoe komt de gemeente dan toch aan geld? Er moet immers een tekort van 85,5 miljoen euro tot aan 2024 weggewerkt worden. De oplossing lijkt simpel: zet de blauwe zone om naar een Zone Betaald Parkeren. Dat leidt tot “een betere benutting van de bestaande parkeercapaciteit”. Tegelijk zullen bewoners er geen last van hebben. “De huidige ontheffing wordt omgezet naar een gratis parkeervergunning”, meldt het college. Het college verwacht dat het plan 350.000 euro in het laatje brengt.

De controles op betaald parkeren moeten daarnaast gedigitaliseerd worden. Er zouden scanauto’s moeten gaan rondrijden. Met een scanauto kan door middel van een camera bekeken worden of een parkeerder betaald heeft.

Rekensom

Toch leert een simpel rekensommetje dat 350.000 euro uit opbrengsten van parkerende automobilisten niet voldoende zal zijn. De uitgave aan de wijkteams ligt namelijk al op 400.000 euro. Het plan is daarom om het geld nog ergens anders vandaan te halen. En dat zal de gemeentelijke spaarpot worden. Het college van burgemeester en wethouders wil er zo’n 14,8 miljoen euro uithalen. Ook is het plan om 23,8 miljoen euro uit het grondbedrijf te gebruiken. Het gaat hier om geld dat de gemeente Almere heeft verdiend met de verkoop van bouwgrond voor woningen.

Extra bezuinigingen

Het college heeft nog meer bezuinigingen aangekondigd. Er zal onder andere worden bezuinigd op het beheer en onderhoud van de stad. Het gaat om een bedrag van 8 miljoen euro. Een bedrag dat onder andere gebruikt zou worden voor het groot onderhoud in de wijken Marken en Hoven. Er is pas weer geld voor beheer en onderhoud, als de gemeente een bijdrage krijgt van de landelijk overheid voor de jeugdhulp. Het plan is namelijk om samen met andere gemeenten extra geld te vragen voor de jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Tekorten

Hoe zijn al die tekorten eigenlijk ontstaan? Antwoord op die vraag ligt vooral bij de jeugdhulp en Wmo. Er was niet verwacht dat daar zoveel geld voor nodig was. De kosten voor totale jeugdhulp zijn 67 miljoen euro. De helft van dit bedrag gaat naar jeugdhulp waarbij kinderen thuis worden geholpen. Deze kosten zijn in 2019 met 17% gestegen. Dit heeft ook gevolgen voor de kosten in de jaren daarna. Dit komt onder andere doordat er 45% meer meldingen ‘veilig thuis’ waren. Daarnaast is het geld gaan zitten in een nieuw afvalsysteem (7 miljoen euro), de bouw van een nieuwe school in Almere Haven (5 miljoen euro) en het op orde krijgen van het gemeentelijke archief (9 miljoen euro).

Daarnaast is er geld gaan zitten in het aannemen van extra personeel om de privacy te bewaken. De gemeente Almere heeft in 2019 in totaal 44 fouten gemaakt met de privacy. Dat bleek eerder uit de Jaarrapportage Privacy 2019.

Deze week werd zelfs nog bekend dat er maar liefst 128 privacygevoelige fouten zijn gemaakt. Het aantal lag hoger vanwege een telfout door de gemeente. “Bij het opstellen van het jaaroverzicht is een fout gemaakt. In eerste instantie zijn niet alle meldingen opgenomen in het overzicht”, aldus de gemeente Almere.

Positief

Is er dan ook nog iets positiefs te melden over de begroting? Gelukkig wel. Tenminste, deels. Wethouder Julius Lindenbergh van financiën kondigde eerder de verhoging van de lokale lasten aan. Het lijkt er nu op dat de OZB, afvalstoffenheffing en het riool slechts met 9 euro per jaar omhoog gaan. Die verhoging is gebaseerd op de inflatie. Toch is ook daar een lichte stijging zichtbaar.

Corona

In deze financieel moeilijke tijd zou je denken dat de coronacrisis een grote rol heeft gespeeld in het tekort op de begroting. Dat is niet het geval. Financieel valt het voor de gemeente vooralsnog mee. Er zijn bijvoorbeeld minder inkomsten uit de toeristenbelasting en er zijn minder parkeeropbrengsten. De uitgaven voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening zijn nu ook hoger. De gemeente Almere heeft 11,3 miljoen euro van de landelijke overheid gekregen ter compensatie tijdens de coronacrisis. Zo kunnen extra kosten deels opgevangen worden.

Wel heeft de gemeente zorgen over de komende jaren. Veel mensen zullen hun baan kwijtraken als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast heeft de crisis gevolgen voor de Floriade. Er worden minder bezoekers verwacht. De gevolgen voor de komende jaren zijn moeilijker in te schatten. Ook is onduidelijk of het Rijk dan ook de kosten vergoedt. In ieder komt de gemeente Almere naar verwachting 12,1 miljoen euro tekort voor de Floriade als gevolg van corona.

Gemeenteraad

Gisteren is de Programmabegroting voor volgend jaar aangeboden aan de gemeenteraad. De komende tijd buigt de gemeenteraad zich over de begroting. De raad zal tijdens diverse vergaderingen de begroting bespreken.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant