Samen met inwoners uit Almere Haven heeft de Almeerse SP-fractie blij gereageerd op het advies van de Bomencommissie. Deze week werd er een nieuw advies gepubliceerd. “De Abelen aan de Westerdreef zijn goed, de pluisjes mogen, net als ander natuurlijk bomengedrag zoals dooie takken, afvallende blaadjes, schaduw, vogelpoep en wortelopslag, geen reden meer zijn voor kap”, zo staat in het advies.

Bomentrekproef

De Bomencommissie adviseert in navolging van de SP en de second opinion van bomenexpert Kopinga, een bomentrekproef te houden om de twijfels over de stabiliteit van de bomen weg te nemen.

Bomenkap

In juli berichtte de gemeente de bewoners dat de bosstroken langs de Westerdreef al vanaf september gekapt en vervangen zouden worden door een hele nieuwe structuur met slechts 136 Iepen. Als reden werden genoemd: “pluisoverlast”, vallende takken en instabiliteit. “Dit
nieuws sloeg in als een bom”, aldus de SP. “Daarop besloten wij de bewoners te ondersteunen voor het behoud van hun “tunnel van groen”, waardoor ze zo graag thuiskomen en de fraaie “bosrand” waaraan zij als het ware wonen”.

De bewoners startten een massaal getekende petitie tegen de kap en voor een second opinion. De SP gaf bomenexpert Jitze Kopinga opdracht voor een second opinion en trok de wijken in om de bewoners te spreken en te informeren.

Bomencommissie

Het advies van de Bomencommissie blijkt de second opinion nu toch meegenomen te hebben. “Het volgt zelfs de second opinion van de bomenexpert van de Wageningen Universiteit”, zo stelt de SP tevreden vast: “En terwijl wethouder Van Garderen eerder verklaarde dat veel bomen langs de Westerdreef verdwenen zijn door omwaaien en noodkap, blijkt nu dat de gemeente daar helemaal geen exacte gegevens over heeft. Bewoners weten echter dat veel bomen gekapt zijn rond de lichtmasten voor het licht op de weg, bij dunning en voor de aanleg van rotondes. Dus niet vanwege de instabiliteit”.

Positief effect

Dit advies van de Bomencommissie is volgens de SP een goed advies: “Het heeft verstrekkende, positieve gevolgen voor het rijke Almeerse bomenbestand en het bomenbeleid van de gemeente. Bomen mogen niet meer zonder aantoonbare goeie reden gekapt worden. En het natuurlijke gedrag van bomen, zoals pluisjes, schaduw, afvallende blaadjes, wortelopslag en vogelpoep, mogen geen reden meer zijn voor kap. Ook dooie takken niet, want die kunnen gesnoeid worden”.

Foto

Bomen aan de Westerdreef in Almere Haven. Foto: Aangeleverd (uit archief).

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.