Vanavond vindt de 609de Politieke Markt plaats. Elke donderdagavond komt de gemeenteraad bijeen om te vergaderen over belangrijke thema’s in de stad. In dit artikel lees je meer over de thema’s van vanavond. De bijeenkomst is live te volgen via internet.

Cultuurhuis

Het college stelt de raad voor gebouw ExtraVert, in Almere Buiten, te ontwikkelen tot cultuurhuis. Dit kost uiteraard wel geld. Deze uitgaven, met een totale omvang van 2.630.000 euro wil het college betalen uit het Fonds Stedelijke Vernieuwing.

Lees ook eens:

Almere Buiten krijgt nieuw cultuurhuis aan Baltimoreplein

Openbaar Vervoer

Vanavond wordt ook het thema ‘Openbaar Vervoer’ besproken. GroenLinks heeft eerder een motie ingediend over kleine scootmobielen in de bus. De partij vindt dat kleine scootmobielen moeten worden toegestaan in de bus. “In het coalitieakkoord is opgenomen dat Almere een inclusieve gemeente wil zijn en daar ook naar gehandeld moet worden”, schrijft GroenLinks. In Almere is dit nog niet toegestaan in tegenstelling tot bijvoorbeeld Groningen. “Deze regel in Almere, op het gebied van scootmobielen, is in strijd met het VN-verdrag en het coalitieakkoord”.

Een tweede onderwerp is het open instapsysteem in de bus. De PVV wil dat het college in gesprek gaat met Keolis over het open instapsysteem. Het systeem zorgt al jaren voor veel zwartrijders. De partij wil dat er met Keolis gesproken wordt over een proefperiode, na de coronacrisis, waarin getest wordt om reizigers gewoon voor in te laten stappen.

Campus

Het college legt de gemeenteraad een plan voor. Een plan voor de ontwikkeling van een campus in de binnenstad. Het plan bestaat uit 1.000 tot 1.500 nieuwe studentenwoningen op het Festivalplein, voorzieningen in de plint en een nieuwe onderwijslocatie voor Windesheim op de plek van de huidige Voetnoot. Er is veel kritiek op het plan. Vooral de huurders in gebouw de Voetnoot zien het niet zitten om te moeten verhuizen.

Lees ook eens:

Petitie tegen sloop gebouw De Voetnoot

Burgerwindpark

De Coöperatieve vereniging Almeerse Wind heeft in december 2018 een initiatief ingediend bij de gemeente voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van een burgerwindpark op het bedrijventerrein Stichtse Kant. In afwachting van een reactie geeft de vereniging aan te hebben vernomen dat de grond waarop het windpark gerealiseerd zou moeten worden, gereed gemaakt wordt voor verkoop aan derden. De vereniging heeft een burgeractiviteit ingediend, met de daarvoor benodigde 50 handtekeningen. Zij willen met de raad in gesprek over de dreigende afwijzing van hun initiatief op financiële gronden. Zij vragen de mening van de raad over de door de gemeente te maken afweging tussen behalen van winst uit grondverkoop op korte termijn en de noodzaak van het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn.

Parkeernormen

Het college legt voor de tweede keer dit jaar een voorstel voor aan de raad voor nieuwe parkeernormen in de stad. Dit voorstel verschilt inhoudelijk van het voorstel dat het college op 30 juni met de raad besprak. Naar de mening van de raad was in het eerste voorstel onvoldoende duidelijk wat de effecten waren van het voorgelegde besluit. Het college legt nu een tussenoplossing voor: de normen blijven in de bestaande wijken ongewijzigd (feitelijk autobezit is het uitgangspunt) en voor nieuwe ontwikkelingen wordt gerekend met veronderstelde autoafhankelijkheid (denk aan nabijheid van bus-en treinstation). Ook wil het college kunnen afdwingen dat bij nieuwe ontwikkelingen parkeervoorzieningen op het eigen terrein worden gerealiseerd.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.