74

Almeerse gebouwen kleuren oranje voor ‘Orange the World’

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Om daar aandacht voor te vragen, is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Almere zet zich net als in 2018 en 2019 in om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en uit de taboesfeer te halen.

Orange the World

Naast het stadhuis zijn er vijf gebouwen die voor het eerst meedoen aan de jaarlijkse Almeerse steun voor Orange the World. Van 25 november tot en met 10 december kleurt het Stadhuis oranje en ook vier verdiepingen van de Nieuwe Bibliotheek, de studio van Easy FM aan de Grote Markt, de ingang van het Flevoziekenhuis en het gebouw van Windesheim aan een kant. Het hoogste oranje komt met de 15 meter hoge antenne op het dak van het WTC.

Geweld tegen vrouwen

“”Het meeste geweld tegen vrouwen vindt thuis plaats en nu zijn wij met Corona daar veel meer”, zegt wethouder Froukje de Jonge. Thuis zou de veiligste plek op aarde moeten zijn en dat dit voor zo veel vrouwen en meisjes niet zo is vraagt om onze voortdurende aandacht en krachtige inzet.”

Geweld tegen vrouwen en meisjes is overal ter wereld een groot probleem dat op alle niveaus actie vergt. Er zijn veel situaties waarbij het melden van geweld heel belangrijk is. Juist ook nu in tijd van Corona. Zo krijgt in Nederland krijgt zelfs 45% van de vrouwen en meisjes in hun leven te maken met geweld. Naar schatting meldt daarvan slechts 40% dit bij een vriendin, buurvrouw, arts of instantie. Slechts 10% procent gaat naar de politie. De meerderheid blijft dus onder de radar, en krijgt nooit hulp.

Straat

Om veiligheid op straat te vergroten en straatintimidatie tegen te gaan, ondertekende Almere de intentieverklaring van Safe Streets (UN Women). Doel van onze aanpak is om problemen rond straatintimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTQI’ers en mensen met een beperking in de openbare ruimte en uitgaansgebied te voorkomen en te bestrijden. Almeerders kunnen straatintimidatie melden via de website ssstop.nl. Juist tijdens de corona-crisis, nu berichten over een toename van geweld vanuit de hele wereld binnenstromen en de problematiek aangaande huiselijk geweld in Almere steeds complexer wordt, is tijdig melden van elke vorm van geweld of intimidatie belangrijker dan ooit.

Internationaal

In meer dan honderd landen wereldwijd wordt tijdens Orange the World zestien dagen lang actiegevoerd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Oranje is de kleur van deze wereldwijde campagne, omdat de kleur staat voor de dageraad in een toekomst zonder geweld die mogelijk is als we ons allemaal samen inspannen.

In 2019 deden maar liefst 150 Nederlandse gemeenten en acht provincies mee aan Orange the World. Verspreid over het land lichtten zij gezamenlijk meer dan 250 gebouwen, bruggen, standbeelden en fonteinen oranje uit, meer dan in welk ander land ter wereld dan ook! De boodschap dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is, en dat het taboe rond het thema doorbroken moet worden, bereikte duizenden mensen door het hele land.

Foto

Voor het Oranje Huis in Almere Poort vlnr: Floris Voorink (wethouder Hilversum) Froukje de Jonge (wethouder Almere) en Hanneke Bakker (directeur Blijf Groep)

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant