Ondernemers kunnen weer hun stem uitbrengen voor de MKB-vriendelijkste gemeente van
Nederland, een initiatief van MKB-Nederland. Om de twee jaar draait het uitsluitend om de vraag:
wat doet de gemeente voor het lokale bedrijfsleven? En doen ze dat goed?

Coronamodule

De coronacrisis raakt ondernemers hard in hun bedrijfsvoering. Veel gemeenten spannen zich
gelukkig in om de pijn van de maatregelen te verzachten. Er kwamen speciale loketten, gemeenten
bieden financiële steun zoals uitstel van belastingen, horeca mocht terrassen uitbreiden, er werd
meegedacht en meegewerkt om winkelgebieden op een veilige manier aantrekkelijk te houden, enz. In deze editie van ons onderzoek is daarom een speciale coronamodule opgenomen.

Niet de papieren werkelijkheid

Uniek aan de verkiezing van MKB-Nederland is dat het niet om de papieren werkelijkheid gaat: het is geen studie van collegeprogramma’s of beleidsnota’s. Het gaat om de mening van de ondernemer, om de beleving van de gemeentelijke dienstverlening. Wat er op papier goed uitziet, kan in de praktijk namelijk toch tegenvallen of andersom. Een hoge OZB-heffing maar voortreffelijke voorzieningen voor ondernemers kan de voorkeur hebben boven een omgekeerde situatie. Krijg je als ondernemer ‘waar voor je geld’?

Die mkb-vriendelijkheid kan ook blijken uit zaken als kortere procedures bij noodzakelijke
uitbreidingen, een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen, meer kansen voor mkb’ers bij
gemeentelijke en regionale aanbestedingen, telefonische of digitale bereikbaarheid, de snelheid van betalen, de hoogte van de lokale lasten, vergunningverlening of beleid voor starters, enz.

Positieve prikkel

Mkb-ondernemers zijn cruciaal voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, en
moeten bij vragen kunnen rekenen op adequate hulp van hun gemeente. MKB-Nederland wil met de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente colleges van B&W, raadsleden en ambtenaren op een
positieve manier prikkelen om een scherpe blik op belangen van ondernemers te laten houden.

Het grootschalige onderzoek van MKB-Nederland – dat dit jaar zijn zede editie beleeft – wordt
uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova en stoelt op vier pijlers: de tevredenheid van
ondernemers in de gemeente, het imago van de gemeente, communicatie en beleid met betrekking
tot het mkb en de hoogte van de gemeentelijke lasten. Hieruit volgt uiteindelijk een landelijke
ranglijst. Er is daarnaast een aparte prijs voor de beste van de 40 grootste gemeenten. Voorjaar 2021 zal bekend worden wie zich de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland mag noemen. De
afgelopen twee edities was dat het Overijsselse Rijssen-Holten. Bij de steden stond Almere vorige
keer bovenaan.

Ondernemers kunnen op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl de vragenlijst invullen.

Lees ook eens:

“Almere MKB-vriendelijkste stad van Nederland”

Foto

Jacco met bord. Foto: Aangeleverd door MKB-Nederland.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.