Dinsdagavond vond de 606de Politieke Markt plaats. Tijdens die Politieke Markt spraken raadsleden en wethouder Roelie Bosch over de jeugdhulp. Donderdagavond vindt de 607de Politieke Markt plaats. Dan gaat het over diverse thema’s. Alle Politieke Markten zijn online te bekijken.

Jeugdhulp

Wethouder Roelie Bosch heeft laten weten dat de Gemeente Almere onvoldoende grip heeft op de Jeugdhulp. Er wordt een tekort verwacht van 2,6 en 3,2 miljoen euro over 2020. Zo blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Uit de brief van 4 november 2020 blijkt ook dat er op korte termijn actie moet worden ondernomen. De situatie is zorgelijk. Vandaar dat er dinsdag een extra raadsvergadering werd ingepland.

De nieuwe financiële tegenvallers in de jeugdhulp hebben volgens de wethouder te maken met de coronacrisis. Toch heeft de jeugdhulp in Almere al jaren last van tegenvallers. De wethouder heeft aangegeven snel in gesprek te gaan met huisartsen, de jeugdgezondheidszorg en scholen. Wethouder Bosch geeft aan dat er vaak te snel wordt doorverwezen. Ook zal er kritisch worden gekeken naar contracten met zorgaanbieders.

In 2019 werd er 65 miljoen euro uitgegeven aan de jeugdhulp. Dat zal dit jaar waarschijnlijk 73,5 miljoen euro zijn.

Op donderdag zal er tijdens een nieuwe vergadering nogmaals gesproken worden over de jeugdhulp.

Jongeren in coronatijd

GroenLinks wil graag de jongeren van Almere gelegenheid geven om hun ervaringen met de raad te delen. Deze groep wordt privé, sociaal, via school of de opleiding en vrijetijdsbesteding geconfronteerd met maatregelen en beperkingen waar zij zelf geen invloed op uit kunnen oefenen. Deze beperkingen hebben grote gevolgen voor de wijze waarop jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun studie of opleiding kunnen volgen. In juni zijn over het beperkte aantal stageplaatsen door de PvdA ook al vragen gesteld.

Afvalsysteem

Donderdagavond zal het ook gaan over een nieuw afvalsysteem in Almere. Al jaren zoekt de gemeente een gelijkvormig systeem om al het afval van de stad in te zamelen en te verwerken. Nu gebeurt dat nog op twee verschillende manieren: PMD+ en Diftar. Een adviesbureau heeft onlangs een conclusie op papier gezet. Maar welk afvalsysteem wordt er straks gekozen? De onderzoekers hebben nog wat aanvullende vragen beantwoord. Daar wordt aandacht aan besteed.

Lees ook eens:

Afvalstoffentarief vanaf 2021 omlaag voor eenpersoonshuishoudens

Andere thema’s

De VVD-fractie vraagt aandacht voor de bereikbaarheid en het achterblijven van de voorzieningen in Almere Poort. Aanleiding is het deels afsluiten van de Elementendreef en de groei van het stadsdeel. De fractie geeft aan herhaaldijk aandacht te hebben gevraagd voor de bereikbaarheid van Poort, sinds de bespreking van het plan Stadstuinen in de raad.

Lees ook eens:

VVD wil betere bereikbaarheid Almere Poort

Verder wordt er donderdagavond aandacht besteed aan de motie van de PVV ‘Actieprogramma “Almere voor iedereen, door iedereen”, ‘Almere Stad van Compassie: “Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet aan”‘ van NIDA Almere en de PVV ‘Toeristenbelasting blijft bij de sector’.

Bekijk de volledige agenda op de website van de gemeenteraad.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.