48

Zorgen bij GroenLinks over projecten voor kwetsbare ouderen in groepsverband

Eenzaamheid speelt vaak een rol bij ouderen. Vooral vandaag de dag. Projecten waarbij ouderen in groepsverband wonen, kunnen de oplossing bieden. Maar wat als zo’n project niet van de grond komt?

Zorgen

GroenLinks maakt zich zorgen over het feit dat er in Almere zo weinig terechtkomt van projecten die ouderen en kwetsbare groepen in groepsverband willen laten wonen. De partij heeft een motie ingediend.

Vergrijzing

Almere krijgt de komende jaren te maken met vergrijzing. Er komt een steeds grotere groep ouderen die in de stad gehuisvest moet worden. Hiernaast is er sprake van een toename van kwetsbare doelgroepen die al dan niet uit zorginstellingen komen. Veel mensen binnen beide doelgroepen willen graag in groepsverband wonen.

Samen

Ouderen en kwetsbaren die in groepsverband wonen ervaren meer steun aan elkaar en zijn minder eenzaam. “Er worden dan ook regelmatig veelbelovende initiatieven opgezet om dit mogelijk te maken”, schrijft raadslid Willy-Anne van der Heijden van GroenLinks. “In de praktijk komt het in groepsverband wonen van deze mensen echter nauwelijks van de grond, omdat men bij het indienen van plannen steeds nul op rekest krijgt bij de gemeente”.

Meer actie

De partij wil daarom dat er actie wordt ondernomen. GroenLinks wil dat het college meer werk maakt van het in groepsverband wonen van ouderen en kwetsbare mensen. De partij wil dat het college hier jaarlijks over rapporteert.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.

Dit vind je misschien ook interessant