Vandaag vindt de 605de Politieke Markt plaats. Elke donderdagavond komt de gemeenteraad bijeen om te vergaderen over belangrijke thema’s in de stad. In dit artikel lees je meer over de thema’s van vanavond. De bijeenkomst is live te volgen via internet.

Motie van treurnis

De SP, AP/OPA en Respect!Almere hebben een motie van treurnis ingediend. De partijen spreken hun treurnis uit over de door het college gepresenteerde programmabegroting voor 2021 en de daarbij toegepaste handelswijze. “Wij zijn van mening dat het college te weinig visie en duidelijkheid heeft geboden met de begroting”, zo schrijven de partijen in de motie. “De raad is vooralsnog onvoldoende geraadpleegd over de invulling van de bezuinigingen op belangrijke thema’s. Het college heeft onvoldoende het voortouw genomen om ons als raad in positie te brengen en hierdoor een gewogen besluit te kunnen nemen”.

Volgens de partijen is er een ongekend groot tekort op de programmabegroting wat doorloopt tot 2024. Dit tekort kan nog hoger uitvallen wegens de gevolgen van de coronacrisis. Het college besloot daarom eerder om incidentele en structurele bezuinigingen door te voeren. Volgens de partijen is het college vaag gebleven in de formulering van de bezuinigingen waardoor onduidelijkheid bestaat over het bereiken van de doelen. “Ook is de precieze invulling van de bezuinigingen op vele terreinen zoals, de kwetsbare jeugdhulp, onvoldoende besproken met de raad”.

Programmabegroting

Vanavond worden er meer moties rondom de programmabegroting besproken. Zo gaat het bijvoorbeeld over ‘De maatregelen rondom de kostenbeperking van de Jeugdhulp”, de Toeristenbelasting en het noodplan voor de Almeerse horecasector.

Bekijk alle programma-onderdelen op de website van de gemeenteraad.

Islamitische organisaties

Vanavond gaat het ook over de veelbesproken schriftelijke vragen van NIDA Almere en de PVV. De PVV in Almere vreest voor de komst van ‘radicale islamitische organisaties’ naar Almere. Onlangs diende NIDA Almere schriftelijke vragen in onder de naam: ‘Bied verboden Franse moslimorganisaties toevluchtsoord in Almere’.

Bekijk de andere thema’s van vanavond op de website van de gemeenteraad.

Lees ook eens:

Overzicht: Almere komt 85,5 miljoen euro tekort

PVV vreest voor ‘radicale islamitische organisaties’ in Almere na oproep NIDA

Artikel gepubliceerd door: 1Almere

Comments are closed.