50

Gemeente verlengt gedoogregeling bij niet naleven regels omgevingsrecht

Bedrijven en instellingen die vanwege coronamaatregelen noodgedwongen regels op gebied van milieu, bouwen of ruimtelijke ordening overtreden, kunnen het college verzoeken de overtreding tijdelijk te gedogen. Dat meldt de Gemeente Almere. De gedoogregeling was al eerder ingesteld vanwege het coronavirus. Nu wordt de regeling verlengd.

Overtreding

“Bij overtredingen binnen het omgevingsrecht kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een overtreding van een milieuvoorschrift doordat afval of voorraden tijdelijk niet afgevoerd kunnen worden”, aldus de gemeente. “Een ander voorbeeld is dat restaurants het tijdelijk wordt toegestaan om afhaalmaaltijden te bereiden. Dat kan dan strijdig zijn met de gebruiksregels van het bestemmingsplan”.

Bij gedogen wordt niet tot handhaving overgegaan bij geconstateerde regelovertreding.

Aanmelden

Om de economische en maatschappelijke gevolgen voor bedrijven enigszins te beperken heeft het college besloten om het beleid om tijdelijk bepaalde overtredingen te gedogen te verlengen. Gedoogverzoeken kunnen nu tot 1 april 2021 schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling Vergunningen van de gemeente.

Voorwaarden

De gemeente meldt dat voor het gedogen de volgende voorwaarden gelden:

  • geen onevenredige schade of hinder bij derden;
  • beperkt zijn in omvang en tijd;
  • schriftelijk gedoogverzoek;
  • bedrijf of instelling heeft zelf tijdig alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernomen om de overtreding te voorkomen of een legale situatie te creëren.

Gedogen mag niet in de volgende gevallen:

  • bij acuut gevaar;
  • bij dreigend gevaar of onomkeerbare schade aan monumenten, (leef) milieu, volksgezondheid, openbare veiligheid of onaanvaardbare hinder voor derden.

Foto

Ter illustratie. Bouwwerkzaamheden bij snelweg A6 (Uit archief) – Door: Nulzesendertig

Lees ook eens:

Gemeente gedoogt tijdelijk niet naleven regels omgevingsrecht

Artikel gepubliceerd door: 1Almere

Dit vind je misschien ook interessant