66

Welk afvalsysteem is beter: PMD+ of Diftar?

Al jaren zoekt de gemeente een gelijkvormig systeem om al het afval van de stad in te zamelen en te verwerken. Nu gebeurt dat nog op twee verschillende manieren: PMD+ en Diftar. Een adviesbureau heeft onlangs een conclusie op papier gezet. Maar welk afvalsysteem wordt er straks gekozen?

Diftar

Eén van de twee systemen is de Diftar-methode. “Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’ waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere variabele afvalstoffenheffing op”, zo staat op internet (Wikipedia, CC BY-SA 3.0). In een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren door een adviesbureau komt Diftar positief uit de bus. Gft-, papier- , plastic- en restafval worden door de huishoudens gescheiden. Hiermee moet de hoeveelheid restafval drastisch dalen. De gemeente vindt dit een goede methode om ‘de afvalberg flink in te perken’. 

PMD+

Een mogelijk alternatief is het zogenaamde PMD+ systeem. PMD+ staat voor plastic, metaal/blik, drinkpakken en restafval en is gebaseerd op nascheiding, waarbij huishoudens al deze afvalfracties in één gezamenlijke bak doen. Huishoudens betalen daarbij een vast tarief. De gemeente heeft in enkele wijken al proeven uitgevoerd met PMD+. Die leveren positieve resultaten op. In de Sieradenbuurt en de Filmwijk wordt er met dit systeem gewerkt. Wel lijkt het erop dat de uitkomsten van het onderzoek onbetrouwbaar zijn. Maar bewoners zijn grotendeels tevreden met het systeem.

Het adviesbureau concludeert dat de gemeente de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner niet kan halen met de PMD+methode. De onderzoekers vragen zich ook af of het wenselijk is om de ‘handpicking-methode’ op te schalen. Bewoners zouden zich minder bewust zijn van de hoeveelheid afval die zij produceren.

Combinatie

De onderzoekers van het adviesbureau hebben gekeken naar een combinatie. Er zou dan kunnen worden voldaan aan maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar. Volgens de onderzoekers is deze nascheiding met Diftar niet wenselijk. “Omdat PMD in de restafvalzakken zit, zal het aantal zakken toenemen”, zo schrijven de onderzoekers. ‘Almeerders hebben dan praktisch geen invloed om hun zakken met restafval te verminderen en gaan minder bewust om met het scheiden van afval’.

Welk systeem dan?

De gemeente gaat nu de conclusies ter hand nemen. In het voorjaar van 2022 zal een definitief besluit genomen worden over de keuze voor een van de twee systemen. “De investeringen die nu worden gedaan staan deze systeemkeuze niet in de weg. Het nieuwe systeem zou dan in 2023 moeten ingaan”, zo liet de gemeente eerder weten.

Lees ook eens:

Afvalstoffentarief vanaf 2021 omlaag voor eenpersoonshuishoudens

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant