68

”Almere moet een stad van compassie worden”

NIDA Almere roept het college van Almere op om een nieuw handvest te ondertekenen. Het gaat om het Handvest voor Compassie. De partij heeft een motie ingediend.

Wat is compassie?

“Het principe van compassie begint bij alle tradities, culturen en levensbeschouwingen en roept ons op om ieder ander te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Hoe prachtig is dit?”, zegt raadslid Hassan Buyatui van NIDA Almere.

Handvest

Het Handvest voor Compassie is de Nederlandse vertaling van het Charter for Compassion. Het Charter for Compassion werd in november 2009 wereldwijd gelanceerd op initiatief van Karen Armstrong. “Het Handvest voor Compassie is gebaseerd op de gouden regel: behandel de ander zoals jezelf behandeld wil worden. Ik kan me niet voorstellen dat je hier tegen kan zijn. Dit gedachtegoed zou zomaar een aanvulling kunnen zijn op artikel 1 van onze grondwet: Gelijke behandeling en discriminatieverbod”, zegt Buyatui.

Nieuwe initiatieven

“Het ondertekenen van het Handvest voor Compassie betekent dat Almere als Stad van Compassie bewustwordingscampagnes en/of initiatieven ontplooit die inspireren tot wederzijds begrip, vertrouwen en compassie onder Almeerders”, vertelt het raadslid. Volgens Buyatui sluit het handvast aan bij het coalitieakkoord van Almere: ‘ Almere voor iedereen, door iedereen’.

Foto

Skyline van Almere. Foto door: Nulzesendertig.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant