52

Politieke Markt: ”Detailhandel op Markerkant moet mogelijk blijven”

Vandaag vindt de 603de Politieke Markt plaats. Elke donderdagavond komt de gemeenteraad bijeen om te vergaderen over belangrijke thema’s in de stad. In dit artikel lees je meer over de thema’s van vanavond. De bijeenkomst is live te volgen via internet.

Detailhandel

De ChristenUnie, Leefbaar Almere, PVV en het CDA willen dat het voor winkeliers mogelijk blijft om zich te vestigen op bedrijventerrein Markerkant. “De retailbedrijven die gevestigd zijn op de Markerkant hebben vaak een ander bedrijfsmodel dan de winkels in het centrum. Voorbeelden hiervan zijn de combinatie van groothandel met winkel of een webwinkel in combinatie met het geven van workshops”, zo schrijven de partijen. “Daarnaast is er op dit moment geen betaalbaar alternatief voor ondernemers om zich te vestigen in Almere Stad. Daarom is het bedrijventerrein Markerkant nog steeds nodig”.

De gemeenteraad praat er vanavond verder over tijdens een videobespreking.

Detailhandelsvisie

Er wordt vanavond aandacht besteed aan de detailhandelsvisie. Het college vraagt de raad in te stemmen met een hernieuwde visie op detailhandel in Almere. Daarom wordt er ook gesproken over het verplaatsen van een bestaande supermarkt, meer plek voor kleine en lokale winkeliers in stadscentrum en meer kooppanden voor winkeliers.

Lees ook eens:

Almere krijgt duurzaam voedselaanbod in centrum

Tijdelijke woningbouw

Vanavond wordt er ook gesproken over een heel ander onderwerp: tijdelijke woningbouw in Almere. Er zijn vier locaties bekeken waar tijdelijke woningbouw mogelijk zou zijn: het Annapark, een locatie nabij bedrijventerrein De Binderij, een zone langs de Tussenring en de omgeving van openluchttheater Vis á Vis. Partijen D66, VVD en Leefbaar Almere vragen het college waarom maar één van de vier onderzochte locaties in haar ogen kansrijk is.

“Voor de korte termijn zien wij mogelijkheden om, samen met de woningcorporaties Goedestede, de Alliantie en Ymere de inpassing van maximaal 300 tijdelijke gereguleerde huurwoningen in het Annapark nader te verkennen”, zo liet het college eerder weten. “Vanwege de onderwijsvoorzieningen in dit gebied, en de urgentie rondom het lerarentekort, kijken wij daarbij naar de mogelijkheden om een deel van de te ontwikkelen tijdelijke woningen beschikbaar te stellen voor onderwijspersoneel”.

Criminaliteit

Eén van de andere onderwerpen is de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de stad. De VVD wil met een initiatiefvoorstel de aandacht voor en de aanpak van georganiseerde criminaliteit versterken. Naast het coalitieakkoord is in december 2018 het Actieplan Veiligheid 2019-2022 vastgesteld. In dit actieplan staat ‘Ondermijning & georganiseerde criminaliteit’ ook benoemd als één van de thema’s. Binnen dit thema onderscheidt Almere een fenomeen-, branche -en gebiedsgerichte aanpak. Doel van dit initiatiefvoorstel is deze aanpak verder uit te breiden en te voorzien van concrete doelstellingen.

Andere onderwerpen

Vanavond wordt er over meer onderwerpen gesproken. Bekijk alle onderwerpen in de agenda van de gemeente.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant