83

Engelke Degenhardt versterkt bestuur Stichting InnerCircle

Stichting InnerCircle krijgt nog meer bestuurlijke versterking. Engelke Degenhardt, aftredend penningmeester van Fonds Bijzondere Noden in Almere, wordt de vierde bestuurder van de stichting. De uitbreiding past bij de veranderingen in de snel groeiende organisatie.

Inspirerend en zinvol

“Het is volkomen begrijpelijk dat Stichting InnerCircle in de coronaperiode zo hard groeit. Juist nu komt het erop aan. Met cultureel aanbod dichtbij mensen kun je eenzaamheid bestrijden en verbinding in de samenleving bevorderen. Daar zijn we voor. Wij blijven oog houden voor het welzijn van mensen in de wijk. Juist ook voor wie niet ziek is maar wel in een kwetsbare positie“, stelt Degenhardt.

Toegankelijkheid

De stichting heeft tijdens de eerste golf van de coronapandemie ingezet op het maken van cultuuraanbod voor en door mensen in isolatie. Dat aanbod wordt nu opnieuw opgepakt. Lia de Graaf, cöordinator van Bij Bosshardt en vrijwilliger van het eerste uur bij Stichting InnerCircle zegt: “We zullen hoe dan ook altijd mensen blijven bezoeken. Als zij ons niet meer kunnen of mogen komen zien in het theater of op het buurtpodium. Dan komen wij gewoon voor je deur, of voor je slaapkamerraam als je ziek bent. Stichting InnerCircle laat je op culturele wijze weten dat je niet vergeten bent.”

Klaar voor de tweede golf

Degenhardt heeft tot zijn pensionering in 2017 onder anderen gewerkt als regiomanager voor Zorggroep Almere. Politiek is hij actief geweest in het PvdA bestuur en maatschappelijk heeft hij zich ingezet voor Humanitas als budgetmaatje en als voorzitter van een vredeswerkgroep bij IKV. Voor stichting InnerCircle heeft hij tijd, omdat zijn ambtstermijnen bij Fonds Bijzondere Noden erop zitten.

Voorzitter Laura Bouwmeester: “Alle projecten zijn volop in beweging en wij als bestuur dus ook. We zijn blij met een bestuurder die eerder al blijk heeft gegeven van grote positiviteit en flexibilteit. Met hem erbij kunnen we deze tweede golf van veranderingen wel aan.”

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant